Vammaispalvelujen maksut

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92) ja asetukseen (912/92)

Perhehoito

Jatkuva ja tilapäinen perhehoito 16 vuotta täyttäneille

 • 22,60 € / vrk, sisältää asumisen, ateriat ja ylläpidon
 • Alle 16-vuotiaille 11,30 € / vrk

Lyhytaikainen hoito

 • 22,60 € / vrk, sisältäen asumisen, ateriat ja ylläpitomaksun
 • Alle 16-vuotiaille 11,30 € / vrk

Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa maksut määräytyy sivistyslautakunnan vuosittain vahvistamien maksujen mukaan.

Toiminta on maksutonta oppivelvollisuusikäisille koululaisille silloin, kun se sisältyy erityishuolto-ohjelmaan.

Koululaisten loma-ajantoiminta

 •  6 € / vrk, sisältäen aamu- ja välipalan ja lounaan

Maksuton oppivelvollisuusikäisille koululaisille silloin, kun se sisältyy erityishuolto-ohjelmaan.

Kehitysvammalain mukainen asumisharjoittelu ja vammaispalvelulain mukainen asumisvalmennus

Asumisharjoittelussa ja asumisvalmennuksessa olevalta henkilöltä peritään asiakasmaksuna 22,60 € / vrk yli 16 v. ja 11,30 €/vrk alle 16 v, mikäli asumisharjoittelu tai -valmennus kestää alle kuukauden. Lisäksi peritään ateriat käytön mukaisesti.

Mikäli asumisharjoittelu tai -valmennus kestää yhtäjaksoisesti kuukauden tai yli ja vuokrasopimusta ei ole tehty, peritään asiakkaalta vuokraa korvaava asumismaksu 300 € / kk. Lisäksi peritään käytön mukaisesti maksut aterioista sekä asumisen ylläpitokustannuksista.

Ateriamaksut kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden asumispalveluissa sekä päiväaikaisessa toiminnassa

 • Lounas tai päivällinen 5 € / vrk
 • Väliateria 2 €
 • Päivän ateriat 10 €
 • Päivätoiminnan ateriat 5 €
 • Asumisen ylläpitomaksu 20 € / kk, sisältäen siivous- ja pyykinpesuaineet ja tarvikkeet, wc-paperit

Mikäli asiakas ei käytä asumisyksikön siivous- ja pyykinpesuaineita yms. maksua ei peritä.

Kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain (vpl) ja sosiaalihuoltolain (shl) mukaisesta kuljetuspalvelusta maksetaan kuljettajalle joukkoliikenteen kertamaksua vastaava maksu.

Maksuttomat kuljetuspalvelut:

pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä tai näkövammaisen saattaja

 • LSL:n esteettömät bussit: ei maksua

vpl- ja shl-kuljetuspalvelukorttiasiakas:

 • Helmi-palvelulinja: ei maksua
   omatoimisesti yhdistelty vpl-tai shl-matka: ei maksua