Sairaalat ja erikoissairaanhoito

Sairaalapalvelut sisältää Geriatrisen keskuksen ja Sairaala-kotiutusyksikön toiminnot sekä Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarin osastotoiminnot.


Sairaalapalveluissa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Jalmarin osastoilla kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta vastaa hoitohenkilöstön lisäksi fysio- ja toimintaterapeutit sekä erityistyöntekijät. Sairaalassa tehdään yhteistyötä myös asiakasraadin kanssa.

Päivystys on keskitetty yhteispäivystyskeskus Akuutti24:ään. Erikoissairaanhoidon palvelut Lahti hankkii Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä.​

 

Yhteystiedot 

Jalmari Salpausselän kuntoutussairaala
Tarjantie 78, 15950 Lahti
Johtava ylilääkäri p. 03 818 11 (vaihde)
Lääkäreiden sihteeri p. 050 398 7645
Sairaalapalvelupäällikkö p. 03 818 11 (vaihde) 
Kuntoutuspäällikkö p. 03 818 11 (vaihde)
Toimistosihteeri p. 050 398 7553
Potilasasiamies p. 050 398 7252

 

Kartta