Jalmari Salpausselän kuntoutussairaala

Salpausselän kuntoutussairaala tuottaa akuuttigeriatrian palveluja, potilaan toimintakykyä tukevia kuntouttavia palveluja, kuntouttavaa pitkäaikaishoitoa ja hyvää oireenmukaista hoitoa.


​Sairaalan geriatrinen osaaminen tukee vanhuspotilaan sairauksien nopeaa diagnosointia, tehokasta kuntoutumista sekä suunnitelmallista kotiutumista.

Pitkäaikainen laitoshoito edellyttää lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.

Jalmari Salpausselän kuntoutussairaala

Tarjantie 78, 15950 Lahti
p. 03 818 11 (vaihde)
etunimi.sukunimi@lahti.fi

Jalmarin osastot

Vierailuajat osastoilla ovat pääsääntöisesti klo 13:00-19:00, muut vierailuajankohdat ovat sovittavissa osaston henkilöstön kanssa.

J12 Palliatiivinen hoito
p. 03 818 5411
Osastolla toteutetaan palliatiivisen potilaan voimavaroja kunnioittavaa oireenmukaista hoitoa pehmeiden kuntouttavien hoitokäytäntöjen mukaisesti.

​​​​J20 Hoiva ja kuntoutus
p. 03 818 5321 2. krs ja 03 818 5331 3. krs
Osastolla toteutetaan potilaan voimavaroja kunnioittavaa hoivaa ja kuntoutusta.

J21 Akuutti yleislääketiede ja geriatria
p. 03 818 5421 
Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan erikoissairaanhoidon päivystysalueelta jatkohoitoon siirtyviä äkillisesti sairastuneita aikuisia lahtelaisia. 

 J22 Akuutti yleislääketiede ja geriatria
 p. 03 818 5431
Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan erikoissairaanhoidon vuodeosastolta jatkohoitoon siirtyviä potilaita.

​J31 Infektiosairauksien hoito
p. 03 818 5441
Osastolla hoidetaan monisairaita potilaita, joilla on monista eri syistä aiheutuneita vaativia haavoja ja infektioita.

J32 Muistisairaan arviointi ja kuntoutus
p. 03 818 5451
Osastolla diagnosoidaan muistisairauksia, tutkitaan ja hoidetaan muistisairauksiin liittyviä käytösoireita sekä kuntoutetaan muistisairaita potilaita.

J41 Vaativa neurologinen kuntoutus
p. 03 818 5461
Osasto on vaativan neurologisen kuntoutuksen ja jatkohoidon osasto lahtelaisille ja lähikuntien asukkaille.

J42 Ortopedinen kuntoutus
p. 03 818 5471
Osasto on ortopedisen kuntoutuksen ja jatkohoidon osasto.

J50 Hoiva ja kuntoutus
p. 03 818 5341 4. krs 
Osastolla toteutetaan potilaan voimavaroja kunnioittavaa hoivaa ja kuntoutusta.

 Jalmarin erityistyöntekijät 

Sairaalasielunhoito
Sairaalasielunhoitajat ovat Lahden seurakuntayhtymän työntekijöitä sairaaloissa ja hoitoyksiköissä. He ovat potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten. Yhteyden heihin saa henkilökunnan kautta tai suoraan soittamalla.

Sairaalasielunhoitajat ovat tavoitettavissa ja käytettävissä keskusteluja varten. Sairaus, kuoleman läheisyys ja jaksaminen herättävät usein kysymyksiä, joita voi olla tarpeellista pohtia toisen kanssa. Keskustelu sairaalasielunhoitajan kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Heidän kanssaan voi viettää rukoushetken ja saada ehtoollisen. Sairaalasielunhoitajat hoitavat myös kirkollisia toimituksia ja järjestävät hartaushetkiä. Kuoleman tapahduttua he voivat toimittaa saattohartauden osastolla tai sairaalan kappelissa.

Mikäli yksikön omaa työntekijää ei tavoiteta, voidaan kiireellisessä tilanteessa kääntyä päivystävän sairaalasielunhoitajan puoleen. Päivystykselliset yhteydenotot tapahtuvat vain henkilökunnan kautta. 

Yhteystiedot

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari
Kotisairaala
Johtava sairaalapastori Johanna Rantanen
puh. 044 719 1530 johanna.rantanen@evl.fi

Palliatiivisen hoidon osasto J12
sairaalapastori Leena Hokka
puh. 050 398 7627 leena.hokka@evl.fi

Sairaalan puheterapeutit
Puheterapeutit arvioivat ja kuntouttavat asiakkaita neurologisella kuntoutusosastolla J41 lääkärin lähetteen perusteella. Nielemishäiriöisiä asiakkaita voidaan arvioida myös muilla Jalmarin osastoilla

Sairaalan psykologi

Sairaalapsykologin työnkuvaan kuuluvat mm. neuropsykologinen kuntoutus - ja tutkimus sekä tukikeskustelut. Psykologi työskentelee pääosin neurologisella kuntoutusosastolla J41. Psykologin vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Sairaalan neuropsykologi

Neuropsykologi työskentelee neurologisella kuntoutusosastolla J41 kolmena päivänä viikossa osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää. Neuropsykologin palvelut toteutetaan ostopalveluna PHKS:n kuntoutustutkimusyksiköstä.

Sairaalan sosiaalityöntekijät

Osastot J21, J22, J41
Sosiaalityöntekijä Reijo Lahtinen , puh. 044 018 7505

Osastot J12, J20, J50, J31, J32, J42
Johtava sosiaalityöntekijä Outi Haukisaari, puh. 044 018 7405

Yhteydenotot parhaiten osastojen kautta.