Sairaala-apteekki

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä palvelee sairaala-apteekki. Lahden kaupungin sairaala-apteekki on kansallisesti arvostettu lääkehoitojen moniammatillisten arvioiden kehittäjä ja toteuttaja.
Hoitaja jakaa lääkkeitä

​Lahden kaupungin sairaala-apteekki palvelee alueensa perusterveydenhuollon sairaaloita, terveysasemia, neuvoloita, hammashoitoloita, kouluterveydenhoitajia sekä muita julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä.

Lääkkeiden toimittamisen ja koneellisen annosjakelun lisäksi sairaala-apteekilla on kliinisen farmasian yksikkö, jossa työskentelee sairaaloiden osastoilla, kotihoidossa ja palveluasumisessa kliinistä työtä tekeviä osastofarmaseutteja.

Lahden kaupungin sairaala-apteekin toiminta päättyy

Lahden kaupungin sairaala-apteekin toiminta päättyy 31.12.2016 ja lääkehuolto siirtyy Päijät-Hämeen keskussairaalan sairaala-apteekkiin.