Sairaala-kotiutusyksikkö SKY

Sairaala-kotiutusyksikön (SKY) toiminta sisältää kotisairaalan sekä Tuetun kotona kuntoutumisen (TUKU) toiminnan.

Kotisairaala

Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan perusterveydenhuollon yleislääketieteen alaista lyhytaikaista sairaanhoitoa. Toiminnan tavoitteena on korvata sairaalassa annettava hoito, jolloin potilas saa yksilöllistä, turvallista ja korkeatasoista hoitoa kotiympäristössään.
Mobiilitoiminta on osa kotisairaalan toimintaa, jota hyödyntämällä voidaan viedä sairaanhoidollinen palvelu myös asiakkaan hoitopaikkaan, esimerkiksi palvelutaloon tai hoivakotiin. Mobiilitoiminnan avulla voidaan konsultoida yksikön sairaanhoitajaa tai lääkäriä, jolloin asiakasta voidaan hoitopaikassaan hoitaa turvallisesti ja mahdollisesti välttää asiakkaan siirtäminen sairaalaan.

Kotiutustoiminta

Kotiutustoiminnan tarkoituksena on tukea lahtelaisten kotiutumista akuuttisairaanhoidon tarpeen päätyttyä, kun potilas tarvitsee vielä hoitoa ja kuntoutumista kotona selviytyäkseen. SKY:ssä toimii kaksi kotiutushoitajaa, jotka toimivat Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa osallistuen potilaan jatkohoidon suunnitteluun. Kotiutushoitajat tapaavat potilaan hoitavassa yksikössä, arvioivat hänen selviytymistään ja hoidon tarvettaan sekä huolehtivat jatkohoitopaikan järjestämisestä.
Fysioterapeutit osallistuvat kotiutumisen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä yksikön hoitajien kanssa. He arvioivat potilaan liikkumis- ja toimintakykyä kotiutustilanteessa, tekevät apuvälinearvioita sekä antavat yksilöllistä fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa.

TUKU-toiminta

TUKU-toiminta on ikääntyneen kuntoutumista tukeva palvelu, joka on osa tehostettua kotiutus- ja kuntoutustoimintaa. Toiminnan tarkoituksena on arvioida ja tukea ikääntyneen asiakkaan kuntoutumista sekä mahdollisimman itsenäisen toimintakyvyn saavuttamista asiakkaan kotona arjen askareissa. Palvelun piiriin tullaan hoitavan yksikön moniammatillisen tiimin päätöksellä. Palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka kotiutuvat sairaalajaksolta ja tarvitsevat tilapäisesti kuntouttavaa tukea kotona. Asiakkailla tulee olla edellytykset ja sitoutumishalukkuus kuntoutumiseen sekä voimavaroja myös omaehtoisen kuntoutumisharjoittelun suorittamiseen.
Kotona kuntoutumista tuetaan fysioterapeutin yhdessä asiakkaan kanssa tekemän yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman perusteella. Asiakas toteuttaa harjoitusohjelmaa lähihoitajan tuella ja ohjauksella. Toimintakyvyn edistymistä seurataan ja kuntoutumisjakson kestoa arvioidaan päivittäin.

 

​Osastonhoitaja p. 050 559 7988
​Osastonsihteeri p. 03 818 2269

​Kotiutustoiminta
Kotiutushoitajat
p. 044 018 7207 (Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari)
p. 044 729 7910 (Päijät-Hämeen keskussairaala)

Kotisairaala
Hoitajat p. 050 559 7912
​Fysioterapeutit p. 050 398 7624 ja 050 398 7739

TUKU-toiminta
Hoitajat p. 044 416 4073
​Fysioterapeutit p. 044 416 4072 ja 044 416 3051