Siirry suoraan sisältöön

Omakotitontin varaus ja vuokrasopimus

Kaupunki luovuttaa tontin aluksi varattavaksi. Varausajan pituus on vähintään kuusi (6) kuukautta.
Omakotitontin varaus ja vuokrasopimus

​Kaupunki perii tonttivarauksesta 400 euron suuruisen varausmaksun. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, katsotaan varaajan luopuneen tontista. Kaupunki ei hyvitä varausmaksua tontin vuokraamisen yhteydessä, varauksen peruuntuessa tai rauetessa.

Tonttipaketti

Varausmaksua vastaan kaupunki lähettää varaajalle "Tonttipaketin", joka sisältää tontin suunnittelussa ja rakennusluvan hakemisessa tarvittavan oheismateriaalin (mm. tonttikartta, kaavaote ja ohjeet rakennusluvan hakemiseksi). Varausmaksu sisältää myös tontin vuokrasopimuksen laatimisen.

Tonttivaraus ei sido varaajaa. Varauksesta voi vapaasti luopua. Tonttivaraus ei oikeuta toimenpiteisiin tai tarvikkeiden varastointiin tontilla. Varausaikana tontilla saa suorittaa maaperätutkimuksia. Tontin varaaja/vuokraaja ei saa toiminnallaan häiritä alueella mahdollisesti suoritettavaa katujen ja kunnallistekniikan rakentamista.

Vuokrasopimuksen teko

Jos tontin varaaja päättää varausaikana ottaa tontin itselleen rakennettavaksi, tulee varaajan ottaa yhteyttä teky.tonttitoimisto@lahti.fi, p. 044 416 3967 tai 044 416 3965 maanvuokrasopimuksen laatimiseksi. Sopimuksen toimitusaika on noin 2 viikkoa. Maanvuokrasopimus tehdään 50 vuodeksi.