Siirry suoraan sisältöön

Rakentamisen valmistelu

Rakennuslupaa voi hakea, kun tontti on vuokrattu. Luvan käsittely kestää keskimäärin viisi viikkoa. Lisätietoja lupamenettelystä ja tarvittavista asiakirjoista saa rakennusvalvonnasta.
Rakentamisen valmistelu

Tontin rakentaja vastaa kustannuksellaan rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvistä maaperätutkimuksista sekä rakennusten perustamistavasta.

Mikäli tontin perustamiseen liittyy erityisiä ohjeita, toimittaa kaupunki ko. tontin luovutuspäätöksen ilmoituksen yhteydessä tonttia koskevat tiedot ja joitakin suositusluontoisia ohjeita perustamisesta korttelisuunnitelmien mukaisille rakennuspaikoille ja -tavoille.

Tontilla suoritettavat maansiirtotyöt kuuluvat tontin vuokralaiselle.

Kunnallistekniikan liittymät

Vuokratontti pitää liittää kunnallistekniikkaan, johon kuuluu vesi-, viemäri-, sadevesi- (Aquan liittymisohjeet) ja sähköliittymät (Lahti Energian liittymisohjeet). Tontti tulee liittää kaukolämpöön, mikäli asemakaavassa ja tontin maanvuokrasopimuksessa on niin edellytetty.