Siirry suoraan sisältöön

Tontin rakentamisvelvoite

Tontin vuokraajan tulee kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta tai maanvuokrasopimuksessa mainitusta rakentamistoimenpiteiden aloittamispäivämäärästä lukien rakentaa tontille asuinrakennus siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa osittaisen loppukatselmuksen, jossa rakennus hyväksytään käyttöön otettavaksi.
Tontin rakentamisvelvoite

Kaupungin luovuttamien omakotitonttien rakentamisessa tulee noudattaa laadittua asemakaavaa ja sitä täsmentäviä rakennustapaohjeita sekä maankäyttö- ja rakennuslakia ja sitä täsmentäviä säädöksiä. Tontin rakentamista ohjaavat kaavatiedot ja rakentamistapaohjeet löytyvät kutakin aluetta tai sen osaa käsitteleviltä www-sivuilta.​