Siirry suoraan sisältöön

Tontin rakentamisvelvoite

Tontin vuokraajan tulee kolmen (3) vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta tai maanvuokrasopimuksessa mainitusta rakentamistoimenpiteiden aloittamispäivämäärästä lukien rakentaa tontille asuinrakennus siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa osittaisen loppukatselmuksen, jossa rakennus hyväksytään käyttöön otettavaksi.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/palvelut/tontit-ja-rakentaminen/omakotitontit/tontin-rakentamisvelvoite/tontin%20rakentamisvelvoite.JPG

Kaupungin luovuttamien omakotitonttien rakentamisessa tulee noudattaa laadittua asemakaavaa ja sitä täsmentäviä rakennustapaohjeita sekä maankäyttö- ja rakennuslakia ja sitä täsmentäviä säädöksiä. Tontin rakentamista ohjaavat kaavatiedot ja rakentamistapaohjeet löytyvät kutakin aluetta tai sen osaa käsitteleviltä www-sivuilta.​