Siirry suoraan sisältöön

Vuokraoikeuden siirto

Tontin vuokraoikeuden voi vapaasti siirtää (myydä) kolmannelle osapuolelle, kun tontin rakentamisvelvollisuus on täytetty maanvuokrasopimuksen ehtojen edellyttämällä tavalla.
Vuokraoikeuden siirto

Vuokraoikeuden siirron saajan tulee kolmen kuukauden kuluessa vuokraoikeuden saannosta lukien ilmoittaa siirrosta kaupungille sähköpostisoitteeseen teky.tonttitoimisto@lahti.fi. Ilmoitukseen tulee liittää jäljennös siirtoasiakirjasta (esim. vuokraoikeuden kauppakirja).


Siirrosta ilmoittaminen on tärkeää, jotta vuokran laskutustiedot pysyvät ajan tasalla. Vuokraoikeuden siirtoasiakirjaan pitää selvästi merkitä päivämäärä, mistä lähtien siirronsaaja vastaa tontin vuokrasta.