Rakennus- ja ympäristölupalautakunta

Rakennusvalvonta ja sitä ohjaava lautakunta tukevat hyvää rakentamiskulttuuria ja edistävät rakennushankkeiden sujuvaa toteuttamista.
http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/RakentaminenSite/PublishingImages/Asiakaspalvelu.jpg

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii rakennus- ja ympäristölupalautakunta.

Lautakunnan tehtävät:

  • Viranomaistehtävät, jotka lain mukaan edellyttävät monijäsenisen toimielimen päätöstä, mm. oikaisuvaatimukset.
  • Rakennusluvat, kun rakentamisella tai toimenpiteellä on merkittävä kaupunkikuvallinen vaikutus tai rakentaminen poikkeaa huomattavasti ympäristöstä.