Siirry suoraan sisältöön

Rakennustyönaikainen valvonta: työnjohto, aloituskokous, katselmukset

Rakentamisen aikaisia katselmuksia tehdään kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan saaneissa kohteissa. Tarvittavat katselmukset ja tarkastukset määrätään rakennuslupapäätöksessä tai tarvittaessa aloituskokouksessa.
Rakennustyön aikainen valvonta

Katselmuksissa todetaan, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset tehty. Lisäksi seurataan, ovatko rakennustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtineet heille kuuluvista tehtävistä.

Katselmuksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja sekä vastaava työnjohtaja. Katselmusvaiheeseen liittyvät viranomaisen käsittelemät suunnitelmat ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja on oltava käytettävissä.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset kyseisen katselmuksen suorittajalta. Katselmukset pyydetään riittävän ajoissa jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ilman loppukatselmusta tai osittaista loppukatselmusta.​

Rakennusten suunnittelua, rakentamisen työnjohtoa ja viranomaistoimintaa koskevat asetukset ja ohjeet linkkeinä.

Lomakkeet löytyvät kohdasta Asioi verkossa.