Siirry suoraan sisältöön

Rasitetoimitukset

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esim. kulkuyhteys). Rasite ei ole henkilökohtainen oikeus vaan se liittyy aina kiinteistöön, jonka henkilö omistaa.

Rasitetoimituksessa kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus:

1) talousveden ottamiseen

2) talousveden johtamiseen sekä talousvesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen

3) veden johtamiseen maan kuivattamista varten

4) viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen

5) puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen

6) ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen

7) kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen

8) kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen

9) väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen

10) jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen

11) kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen

Yhteystiedot