Asiakasohjausyksikkö Siiri

Siiriin on keskitetty ikääntyvien palveluneuvonta PalveluSantra ja kaupungin palveluiden asiakasohjaus. Siirin asiakkaita ovat ensisijaisesti 65 vuotta täyttäneet ikääntyvät, heidän omaisensa ja läheisensä.

Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen vanhusten palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta ja halutessaan voi asioida anonyymisti.

Ikääntyvien palveluneuvonnasta vastaa PalveluSantra. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Teknologisten apuvälineiden esittelypisteessä paikalla esittelijä tiistaisin ja torstaisin klo 10 - 14. Teknologiaesittelyä myös www.asiakasohjaussiiri.net.

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 Asiakasneuvoja Jaana Siljander p. 044 753 3980

 

 

Asiakasohjaus Siirin kuntakierros on käynnissähttps://www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/asiakasohjaus-siirin-kuntakierros-on-käynnissäAsiakasohjaus Siirin kuntakierros on käynnissä5.5.2017 11:30:00

Kartta