Vanhusten asiakasohjaus

Vanhuspalvelujen tarpeen arvionti on keskitetty Siiriin ja uudet asiakkuudet alkavat aina palvelutarpeen arvionnin kautta.

​​​​Jokainen yli 75 vuotta täyttänyt ja Kela erityishoitotukea saava on oikeutettu sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. Palvelutarpeen selvittämistä voi pyytää asiakas, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen selvittäminen edellyttää asiakkaan suostumusta.

Asiakasohjaaja arvioi palvelujen tarpeen yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laaja-alaisesti. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palveluiden myöntämiseen vaikuttavat sosiaalinen verkosto, läheisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet sekä mahdolliset yksityiset palvelut ja vapaaehtoistyö. Asiakkaan palveluntarve selvitetään RAI-toimintakykymittaria apuna käyttäen.

Asiakasohjaaja neuvoo palveluissa ja tekee tarvittavat päätökset ikäihmisten kunnallisista palveluista. Asiakasohjaajalla on päätäntävalta kotihoidosta, kotihoidon tukipalveluista (ateria-, kauppa- ja turvapalvelut), päivätoiminnasta, yli 65 v. kuljetuspalveluista sekä omaishoidontuesta ja tehostetusta palveluasumisesta. Palvelut tuotetaan itse, ostopalveluina, ja palvelusetelillä.

Asiakasohjausyksikkö Siiri, Sosiaali- ja terveystoimiala

Vapaudenkatu 23 B (Vapaudenkadun ja Saimaankadun kulma)
15140 LAHTI
Puh. 03 818 5555
Avoinna klo 9-15

Palveluohjaus Pauli Nastolan alueella

Puh. 03 819 3199
Avoinna klo 9-15