Kotiin vietävät palvelut

Kotiin vietävillä palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Kotona asumista tuetaan erilaisten tuki- ja turvapalveluiden avulla sekä pitkäaikaissairaille myönnettävillä hoitotarvikkeilla. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan tai kolmannen sektorin palveluihin.