Vanhusten tukipalvelut

Lahden kaupunki tarjoaa ikäihmisille kotona asumisen tueksi erilaisia palveluja.

Ateriapalvelu

Kunnallinen ateriapalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkaalle, joka ei pysty itse huolehtimaan riittävän monipuolisesta ruokailusta.  Ateriapalvelu sisältää 4 - 7 ateriaan viikoittain kotiin kuljetettuna.  Ateriapalvelu myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella palvelusetelinä.  Ateriapalvelua voi tiedustella asiakkaan kotihoidon henkilöstöltä.

Kauppapalvelu

Säännöllisen kotihoidon asiakkaalla on mahdollisuus kunnalliseen kauppapalveluun. Kauppapalvelupäätös perustuu Asiakasohjausyksikkö Siirin tekemään asiakkaan palvelutarpeen selvitykseen. Kunnallinen kauppapalvelu sisältää päivittäistavaroiden tilaamisen kaupasta kotihoidon avustamana ja toimittamisen kotiin viikoittain. Kauppapalvelua voi tiedustella asiakkaan kotihoidon henkilöstöltä.

Turvapalvelu

Turvapalveluun kuuluu turvapuhelin ja auttamispalvelu hälytystilanteissa ympäri vuorokauden. Turvapalveluun voidaan sisällyttää lisälaitteita, kuten lääkekello, palohälytin, liesi- ja ovivahti. Turvapalvelu ei edellytä kotihoidon asiakkuutta. Palvelupäätös perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen selvitykseen. Turvapuhelinta haetaan hakemuksella, jonka löydät kohdasta asiointi ja palaute. Lisätietoa turvapalvelusta saat Asiakasohjausyksikkö Siiristä.

Palveluliikenne Helmi

Palveluliikennettä voivat käyttää kaikki yli 60-vuotiaat sekä kaikenikäiset kuljetuspalveluasiakkaat. Lisätietoa Palveluliikenne Helmistä saat PalveluSantrasta.

Asiakasohjausyksikkö Siiri, Sosiaali- ja terveystoimiala

Vapaudenkatu 23 B (Vapaudenkadun ja Saimaankadun kulma)
 15140 LAHTI
Puh. 03 818 5555
Avoinna ma-pe klo 9-15