Vanhusten asumispalvelut

Lahden kaupunki järjestää tehostettua palveluasumista paljon apua tarvitseville lahtelaisille yli 65-vuotiaille vanhuksille.
Lehtiojan palvelukeskus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaalle, jonka toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänen kotona asumisensa ole enää mahdollista kotiin saatavan avun turvin. Tehostettuun palveluasumiseen haetaan hakulomakkeella, joka löytyy kohdasta asiointi ja palaute. Hakemuksen perusteella Asiakasohjausyksikkö Siiri käynnistää selvityksen asiakkaan palvelutarpeesta. Mikäli asukkaan varat eivät riitä, voi hakea maksunalennusta.

Tehostettua palveluasumista järjestetään kaupungin omissa yksiköissä, ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Muita asumisvaihtoehtoja

Asiakkaan on huomioitava myös muut kyseeseen tulevat asumisvaihtoehdot ennen hakemista tehostettuun palveluasumiseen. Ikäihmisten vuokra-asunnoista ja senioriasumisesta löytyy lisätietoja linkeistä kohdasta PalveluSantra.

Tietoja asumisvaihtoehdoista ja kotona asumisen tukimuodoista on saatavilla Asiakasohjausyksikkö Siiristä.

Paikan hakeminen muualta kuin kotikunnasta

Lahtelainen vanhus voi hakea hoitopaikkaa muista kunnista tai ulkokuntalainen voi hakea paikkaa Lahdesta. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole pitkäaikaisessa vuodeosasto-hoidossa.
Jos lahtelainen haluaa hakea esimerkiksi palvelutalopaikkaa sellaisesta kunnasta, jossa hänen lähiomaisensa asuvat, hänen tulee tehdä hakemus kyseiseen kuntaan. Hakemus käsitellään kunnassa, josta paikkaa on haettu.
Jos joku muu kuin lahtelainen vanhus haluaa hakea palveluasumista Lahdesta, hänen tulee tehdä hakemus Asiakasohjausyksikkö Siiriin.

Asiakasohjausyksikkö Siiri, Sosiaali- ja terveystoimiala

Vapaudenkatu 23 B (Vapaudenkadun ja Saimaankadun kulma)
15140 LAHTI
Puh. 03 818 5555
Avoinna ma-pe klo 9-15 


Asiakasmaksulaskuri