Veteraanien- ja sotainvalidien palvelut

Tukea rintamaveteraanien ja sotainvalidien arkeen.

Lahden kaupungin veteraanipalveluita voivat käyttää ne sotiemme veteraanit, joiden kotikunta on Lahti ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelustunnus. Palvelujen saaminen edellyttää, että henkilö esittää kuvallisen Kela-kortin, jossa on kääntöpuolella R-tunnus. Vaihtoehtoisesti henkilö voi esittää todistuksen, jossa on maininta rintamasotilastunnuksesta, rintamatunnuksesta tai rintamapalvelustunnuksesta.

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Veteraaniasiain neuvottelukunta edistää veteraanien ja viranomaisten välistä tiedonkulkua. Neuvottelukunnan tehtäväalueina ovat etenkin veteraanien terveydenhuolto, kuntoutus ja sosiaalihuolto, asuntoasiat ja muut kunnalliset palvelut sekä veteraanien arvostukseen liittyvät asiat. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Jaakko Heikinheimo ja sihteerinä Tiina Häyrinen, tiina.hayrinen@lahti.fi

Toimintakertomus 2016

Veteraanikummi

Kummina vierellä -toiminnan tarkoituksena on vapaaehtoistyön avulla toimia sotiemme veteraanien, veteraanien puolisoiden sekä leskien henkilökohtaisena tukena ja rinnalla kulkijana. Vapaaehtoistyön avulla tuetaan veteraaneja arjen asioissa sekä pyritään vähentämään heidän mahdollisesti kokemaansa yksinäisyyttä. Veteraanikummitoimintaa tarjotaan vuoden 2017 aikana Lahden alueella asuville veteraaneille.

Lisätietoja www.veteraanikummi.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointipalveluiden kehitys ry Kummina vierellä -hankkeen yhteyshenkilönä toimii projektityöntekijä Jyri Westerholm p. 044 739 2304, info@veteraanikummi.fi


Veteraanijärjestöt

​Lahden Sotaveteraanit ry.

puh.joht. p. 050 042 8917

​Lahden Rintamaveteraanit ry.
puh.joht. p. 045 895 7255

​Lahden Sotaveteraanipiiri ry.
puh.joht. p. 040 555 5205

​Hämeen Rintamaveteraanipiiri ry
puh.joht. p. 045 635 6195

​Lahden Seudun Sotainvalidit ry ja
Sotainvalidien Veljesliiton Lahden piiri ry.
toim.joht. p. 03 782 2232,
Ahvenistonkatu 2 as 206, 15110 Lahti

Sotainvalidit

Valtio suorittaa sotilasvammalain perusteella vuosien 1939 - 1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen erilaisia korvauksia. Sotainvalideille korvataan mm. vammasta tai sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä niiden tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuvat lisävammat ja sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin.