Sotainvalidien erityispalvelut

Valtio suorittaa sotilasvammalain perusteella vuosien 1939 - 1945 sotien invalideille ja heidän omaisilleen erilaisia korvauksia.


Sotainvalideille korvataan mm. vammasta tai sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä niiden tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuvat lisävammat ja sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin. Sotainvalidin leskelle maksetaan tietyin edellytyksin hautausapua sekä huoltoeläkettä.

Sotainvalidien ja heidän leskiensä ja puolisoidensa palveluneuvojalla on oma toimisto, josta saa lisätietoa sotainvalidien palveluista.

Sotainvalidien toimisto

Sibeliuksenkatu 6 C, asunto 10, 8. krs
puh. 044 713 2260
ma klo 9-14, ti klo 9−12 tai sopimuksen mukaan. 

Kartta