Veteraanien kuntoutuspalvelut

Veteraanikuntoutuspalveluita myönnetään vuosittain Valtiokonttorin myöntämän määrärahan puitteissa. Veteraanikuntoutuksesta vastaavana lääkärinä toimii Pääterveysaseman ylilääkäri.

Avokuntoutus ja kotikuntoutus

Veteraani voi saada lääkärin kirjoittaman SV 3FM -lähetteen perusteella avokuntoutusta (fysioterapiaa) lahtelaisissa fysioterapialaitoksissa 15 - 20 hoidon sarjana kerran vuodessa. Avokuntoutus voidaan toteuttaa tarvittaessa kotikäynteinä veteraanin kotona (kotikuntoutus).

Tuettu kotona kuntoutuminen

Veteraani voi saada tuetun kotona kuntoutumisen noin 15-20 käynnin sarjan kerran vuodessa. Veteraanin kotona tapahtuvasta tuetusta kotona kuntoutumisesta vastaa työpari fysioterapeutti ja lähihoitaja. Kuntoutus sisältää fyysisen, psykososiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueiden tukemista. Tuettu kotona kuntoutuminen soveltuu muun muassa muistiongelmaiselle veteraanille.

Päiväkuntoutus

Veteraanien päiväkuntoutusta toteutetaan lahtelaisissa fysioterapialaitoksissa. Kuntoutusjakso kestää 10-20 hoitopäivää, neljä-viisi tuntia päivässä. Päivän ohjelmaan sisältyy myös ruokailu ja kahvi.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutukseen valitaan veteraanit ensisijaisesti lääketieteellisten ja sosiaalisten syiden perusteella. Lisäksi huomioidaan vuoroittaisuusperiaate. Laitoskuntoutusjakson pituus on 10 vrk - 28 vrk riippuen terveydentilasta. Veteraanin aviopuolisolla on määrärahojen puitteissa mahdollisuus päästä laitoskuntoutukseen yhdessä puolisonsa kanssa. Veteraanin terveydentilasta riippuen aviopuolison kuntoutusjakso on 10 vrk - 14 vrk.

Jalkahoito

Veteraani voi saada määrärahojen puitteissa jalkojenhoitoa pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Maksusitoumuksen saa puhelimitse veteraanikuntoutuksen fysioterapeutilta.

Kuntoutuksiin hakeminen

Kuntoutuksiin voi hakea pitkin vuotta. Kuntoutussuunnitelman eli B1-lausunnon tai SV 3FM -lähetteen voi kirjoittaa terveyskeskus- tai yksityislääkäri. B1-lausunto tai SV 3FM -lähete toimitetaan veteraanikuntoutukseen maksusitoumuksen saamiseksi.
Kuntoutuksiin hakeudutaan ottamalla yhteyttä veteraanikuntoutuksen fysioterapeuttiin  Nastolan kaupunginosan veteraanit voivat toimittaa veteraanikuntoutushakemukset osoitteeseen: Nastolan terveysasema, Merja Järvinen/veteraanit, Pekkalantie 12-14, 15560 Nastola.

Veteraanikuntoutuksen fysioterapeutti

Asiakasohjausyksikkö Siiri
puh. 044 716 1153
Vapaudenkatu 23 B (Vapaudenkadun ja Saimaankadun kulma)

Veteraanikuntoutuksen fysioterapeutilta saat lisätietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikissa veteraanien kuntoutukseen ja jalkahoitoon liittyvissä asioissa.