Siirry suoraan sisältöön

Arviointi varhaiskasvatuspalveluissa

Lahdessa varhaiskasvatuspalvelujen toiminnan kehittämiseksi kerätään palautetta ja kehittämiskohteita huoltajilta ja henkilöstöltä, seudullisessa arviointikyselyssä myös eskarilaisilta. Kyselyihin vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

​Varhaiskasvatuspalvelut kutsuvat huoltajat, lapset ja henkilöstön arvioimaan toimintaansa

Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa toteutetaan tammi-helmikuun 2019 taitteessa varhaiskasvatuspalvelujen arviointikysely. - Palautetta pyydetään kaikilta Päijät-Hämeen alueella kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajilta, palvelutoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä sekä 3 – 5-vuotiailta lapsilta. Kyselylinkki avataan ma 21.1.2019. Lahtelaisten huoltajien kyselylinkki julkaistaan tällä verkkosivulla.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Arvioinnin kehittämiseen olennaisena sisältyy kyselytulosten hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä sekä toimivien käytäntöjen löytäminen ja siirtäminen arkiseen toimintaan.

Tuloksia ja kehittymistarpeita käsitellään muun muassa esimiesten kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Täydennyskoulutusta kohdistetaan näihin kehittymistarpeisiin.

Varhaiskasvatuspalvelujen omat arviointikyselyt

Säännöllisesti vuorovuosina eli joka toinen vuosi toteutetaan kysely varhaiskasvatuspalvelujen huoltajille ja joka toinen vuosi henkilöstölle. Eri toimintamuodoille eli päiväkodille ja perhepäivähoidolle on eri kysymykset.

Lisäksi kaupunkitasoisesti toteutettava työhyvinvointikysely muodostaa osan henkilökunnan keskinäisestä yhteistyöstä ja hyvinvoinnista.

Esi- ja perusopetuksen seudullinen kysely 

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn viimeksi tammi-helmikuussa 2016.  Arviointikysely toteutettiin nettikyselynä. Huoltajat pääsivät vastaamaan asuinkuntansa kotisivun kautta. Eskarilaiset vastasivat opettajan ohjauksessa. Tulokset julkaistaan kevään 2016 kuluessa.

Edellisen kerran vuonna 2014 toteutetun kyselyn perusteella Päijät-Hämeen kuntien koulutuksenjärjestäjien vahvuuksia olivat luotettava, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, jonka turvallisuusosaamisen koettiin hyväksi. Myös kaikki päijäthämäläiset koulut ja esiopetuspaikat koettiin turvallisiksi. Näitä alueellisia vahvuuksia sivistyspalvelujen seudullisessa yhteistyössä on edelleen vahvistettu.

Yhteystiedot