Siirry suoraan sisältöön

Arviointi varhaiskasvatuspalveluissa

Lahdessa varhaiskasvatuspalvelujen toiminnan kehittämiseksi kerätään palautetta ja kehittämiskohteita huoltajilta ja henkilöstöltä, seudullisessa arviointikyselyssä myös eskarilaisilta. Kyselyihin vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

​Varhaiskasvatuspalvelujen arviointikyselyn 2019 tuloksista

Seudullisen varhaiskasvatuksen arviointikyselyn 2019 tulosten yhteenvedon mukaan varhaiskasvatuksen keskeisiä vahvuuksia Päijät-Hämeessä ja myös Lahdessa ovat hoitopaikassa saatu hyvä hoito, lapsiryhmissä ilmenevä turvallinen ja välittävä ilmapiiri sekä lapsia koskevan keskustelun luottamuksellisuus henkilöstön kanssa.

Parannettavaa löytyy eniten osallisuuden tunteen vahvistamisessa. Kaikki vastaajaryhmät, niin lapset, huoltaja ja henkilöstö henkilöstökin haluaisivat olla nykyistä enemmän vaikuttamassa itseään ja omaa toimintaympäristöään koskeviin asioihin.

Huoltajat kaipasivat lisäksi enemmän tietoa lapsensa hoitopäivästä. Henkilöstön osalta kehittämisen painopisteeksi nousi digiosaamisen lisääminen.

Lue lisää tuloksista.

Kyselytuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämiseen

Arvioinnin kehittämiseen olennaisena sisältyy kyselytulosten hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä sekä toimivien käytäntöjen löytäminen ja siirtäminen arkiseen toimintaan.

Tuloksia ja kehittymistarpeita käsitellään muun muassa esimiesten kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Täydennyskoulutusta kohdistetaan näihin kehittymistarpeisiin.

Varhaiskasvatuspalvelujen omat arviointikyselyt

Säännöllisesti vuorovuosina eli joka toinen vuosi toteutetaan kysely varhaiskasvatuspalvelujen huoltajille ja joka toinen vuosi henkilöstölle. Eri toimintamuodoille eli päiväkodille ja perhepäivähoidolle on eri kysymykset.

Lisäksi kaupunkitasoisesti toteutettava työhyvinvointikysely muodostaa osan henkilökunnan keskinäisestä yhteistyöstä ja hyvinvoinnista.

Esi- ja perusopetuksen seudullinen kysely 

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn viimeksi tammi-helmikuussa 2018.  Arviointikysely toteutettiin nettikyselynä. Huoltajat pääsivät vastaamaan asuinkuntansa kotisivun kautta. Eskarilaiset vastasivat opettajan ohjauksessa.

Tulosten perusteella Päijät-Hämeen esi- ja perusopetuksessa on osaava opetushenkilöstö ja lapsilla turvalliset oppimisympäristöt. Lahdessa vastaajia huolettaa peruskoulujen opetus- ja kasvatushenkilöstön määrän väheneminen. Eskarilaiset kaipaavat lisää työrauhaa, leikkiaikaa, tietoteknisiä välineitä sekä vahvempaa osallisuutta. Lue lisää tuloksista.

Yhteystiedot