Siirry suoraan sisältöön

Arviointi varhaiskasvatuspalveluissa

Lahdessa varhaiskasvatuspalvelujen toiminnan kehittämiseksi kerätään palautetta ja kehittämiskohteita huoltajilta ja henkilöstöltä, seudullisessa arviointikyselyssä myös eskarilaisilta. Kyselyihin vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

​Varhaiskasvatuspalvelujen arviointikyselyn tulokset julkistetaan huhtikuussa 2019

Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa toteutettiin tammi-helmikuun 2019 taitteessa varhaiskasvatuspalvelujen arviointikysely toista kertaa. - Palautetta pyydettiin kaikilta Päijät-Hämeen alueella kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajilta, palvelutoimintaan osallistuvalta henkilöstöltä sekä 3 – 5-vuotiailta lapsilta. Lue koko uutinen.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Kyselyn maakunnalliset tulokset julkistetaan huhtikuussa 2019. Jokainen yksittäinen varhaiskasvatuspalveluja järjestävä kunta vastaa kuntakohtaisten tulosten julkistamisesta.

Kyselytuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämiseen

Arvioinnin kehittämiseen olennaisena sisältyy kyselytulosten hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä sekä toimivien käytäntöjen löytäminen ja siirtäminen arkiseen toimintaan.

Tuloksia ja kehittymistarpeita käsitellään muun muassa esimiesten kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Täydennyskoulutusta kohdistetaan näihin kehittymistarpeisiin.

Varhaiskasvatuspalvelujen omat arviointikyselyt

Säännöllisesti vuorovuosina eli joka toinen vuosi toteutetaan kysely varhaiskasvatuspalvelujen huoltajille ja joka toinen vuosi henkilöstölle. Eri toimintamuodoille eli päiväkodille ja perhepäivähoidolle on eri kysymykset.

Lisäksi kaupunkitasoisesti toteutettava työhyvinvointikysely muodostaa osan henkilökunnan keskinäisestä yhteistyöstä ja hyvinvoinnista.

Esi- ja perusopetuksen seudullinen kysely 

Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn viimeksi tammi-helmikuussa 2018.  Arviointikysely toteutettiin nettikyselynä. Huoltajat pääsivät vastaamaan asuinkuntansa kotisivun kautta. Eskarilaiset vastasivat opettajan ohjauksessa.

Tulosten perusteella Päijät-Hämeen esi- ja perusopetuksessa on osaava opetushenkilöstö ja lapsilla turvalliset oppimisympäristöt. Lahdessa vastaajia huolettaa peruskoulujen opetus- ja kasvatushenkilöstön määrän väheneminen. Eskarilaiset kaipaavat lisää työrauhaa, leikkiaikaa, tietoteknisiä välineitä sekä vahvempaa osallisuutta. Lue lisää tuloksista.

Yhteystiedot