Siirry suoraan sisältöön

Esiopetus- ja erityispäivähoitoon kuljetus

​Kuljetus erityispäivähoitoon

Lasten vanhemmat huolehtivat ensisijaisesti lapsen kuljettamisesta kunnalliseen päivähoitoon. Tämä koskee myös pitkäaikaissairaita ja vammaisia lapsia.

Päivähoidosta annetun lain mukaan päivähoidossa olevalle lapselle voidaan järjestää myös tarpeelliset kuljetukset.

Kuljetuspalveluista peritään lapsen vanhempien tai huoltajien maksukyvyn mukainen korvaus kuukausittain päivähoitomaksun yhteydessä. Maksu peritään kaikilta kalenterikuukausilta. 

Kuljetuspalveluista perittävä maksu on 25% vahvistetusta päivähoitomaksusta pyöristettynä täysinä euroina.
- Jos kuljetuspalveluja käytetään vähemmän kuin kymmenenä päivänä kuukaudessa tai vain toiseen suuntaan, peritään määrätystä maksusta puolet ja 
- jos kuljetuspalveluja ei käytetä koko kalenterikuukautena, ei maksua peritä lainkaan. 
- Vanhempien on ilmoitettava kuljetuksen suorittajalle, mikäli lapsi on pois päivähoidosta eikä tarvitse kuljetusta. 
- Jos vanhemmat eivät peru kuljetusta, peritään ko. ajoista sopimuksen mukainen korvaus.
- Perustelluista syistä voidaan kuljetuskorvaus harkita myös edellä mainittua alhaisemmaksi.

Esiopetuskuljetus

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen
- jos matka kotoa esiopetukseen on viittä kilometriä pidempi tai 
- kun oppilaan ikä ja muut olosuhteet  huomioon ottaen matka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi,  rasittavaksi tai vaaralliseksi. 
- Lisäksi edellytetään, että esiopetuksen järjestämispaikka poikkeaa vanhempien hakemasta paikasta.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus (perusopetuslain 32 §).

Kuljetusta esiopetukseen ja erityispäivähoitoon voi hakea tämän sivun Asioi verkossa-kohdan kuljetushakemuksella.