Siirry suoraan sisältöön

Esiopetus- ja erityispäivähoitoon kuljetus

​Kuljetus erityisvarhaiskasvatukseen

Lasten vanhemmat huolehtivat ensisijaisesti lapsen kuljettamisesta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Tämä koskee myös pitkäaikaissairaita ja vammaisia lapsia.

Varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle voidaan järjestää myös tarpeelliset kuljetukset.

Kuljetuspalveluista peritään lapsen vanhempien tai huoltajien maksukyvyn mukainen korvaus kuukausittain varhaiskasvatuksen asiakasmaksun yhteydessä. Maksu peritään kaikilta kalenterikuukausilta. 

Kuljetuspalveluista perittävä maksu on 25% vahvistetusta varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta pyöristettynä täysinä euroina.
- Jos kuljetuspalveluja käytetään vähemmän kuin kymmenenä päivänä kuukaudessa tai vain toiseen suuntaan, peritään määrätystä maksusta puolet ja 
- jos kuljetuspalveluja ei käytetä koko kalenterikuukautena, ei maksua peritä lainkaan. 
- Vanhempien on ilmoitettava kuljetuksen suorittajalle, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta, eikä tarvitse kuljetusta. 
- Jos vanhemmat eivät peru kuljetusta, peritään ko. ajoista sopimuksen mukainen korvaus.
- Perustelluista syistä voidaan kuljetuskorvaus harkita myös edellä mainittua alhaisemmaksi.

Esiopetuskuljetus

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen
- jos matka kotoa esiopetukseen on viittä kilometriä pidempi tai 
- kun oppilaan ikä ja muut olosuhteet  huomioon ottaen matka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi,  rasittavaksi tai vaaralliseksi. 

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus (perusopetuslain 32 §).

Kuljetusta esiopetukseen ja erityisvarhaiskasvatukseen voi hakea tämän sivun Asioi verkossa-kohdan kuljetushakemuksella.