Siirry suoraan sisältöön

Kulttuurinen monimuotoisuus varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus vahvistaa kaikkien lasten kasvua kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Lapsia leikkimässä.

Lapsen kulttuuritausta ja suomen kielen taitotaso huomioidaan lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Monikulttuurinen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuksen yleisiin kasvatustavoitteisiin.

Jokaiselle kolme vuotta täyttäneelle monikieliselle lapselle laaditaan henkilökohtainen kaksikielisyyden suunnitelma. Tavoitteellinen suomen kielen (S2) opetus on arjessa tapahtuvaa lasten toiminnan ohjausta, jonka perustana on toiminnallisuus ja leikki. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen suomen kielen kehittymistä.

Oman äidinkielen opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan esiopetusikäisille lapsille.

Vastuu lapsen oman äidinkielen ja kulttuuri-identiteetin kehittymisestä on vanhemmilla.  Yhteistyössä vanhempien kanssa tuetaan lapsen oman äidinkielen vahvistumista, muun muassa kannustetaan perheitä käyttämään omaa äidinkieltään.

Yhteystiedot

 

 

 S2-lastentarhanopettaja Katja Rinne, varhaiskasvatuspalvelu
 p. 044 716 1953,