Siirry suoraan sisältöön

Joutjoen päiväkoti

http://sisalto-tuotanto.lahti.fi/PalvelutSite/VarhaiskasvatusSite/PublishingImages/Joutjoen%20päiväkoti%20ulkokuva.jpg

Joutjoen päiväkodin toiminta päättyy 1.7.2018 sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti.

Päiväkodissamme on viisi lapsiryhmää, usea pienryhmähuone, liikunta- ja juhlasali ja monipuolinen piha ja lähimetsä. Toiminta perustuu lasten, vanhempien ja henkilökunnan väliseen avoimeen vuorovaikutukseen.

Toiminnan kuvaus

Päiväkodissamme toteutettavan varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä yhdessä lapsen vanhempien kanssa. Lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi turvataan huomioimalla lapsen yksilölliset lähtökohdat, tarpeet ja mielenkiinnonkohteet sekä toiminnassa että oppimisympäristön rakentamisessa.

Päiväkotimme arvot ovat

Oma-aloitteisuus: Lapselle on tärkeää kasvattajan kannustus, omatoimisuus - vapaus kokeilla omia taitoja, aktiivisuus, tutkiminen ja ongelmanratkaisu.

Yksilöllisyys: Lapselle on tärkeää hänen yksilöllisen kehityksen ja oppimisen tukeminen, lapsen kiinnostuksenkohteiden, kokemusten ja ajatusten huomioiminen.

Turvallisuus: Lapselle on tärkeää kasvattajan auktoriteetti, hyväksyvä ja välittävä ilmapiiri, tunteiden käsitteleminen, turvallinen toimintaympäristö.

Yhteisöllisyys: Lapselle on tärkeää luottamuksen ja vastuun kokeminen, toisen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja vertaisryhmän tuki.

Kehitysmyönteisyys: Lapselle on tärkeää usko lapsen mahdollisuuksiin, vahvuuksien hyödyntäminen, palautteen vastaanottamisen harjoitteleminen ja hyvä itsetunto.

Leikki

Pyrimme, että lapset leikkivät pitkäkestoisesti päivittäin. Leikkimällä oppiminen on lapselle luontevaa. Tuemme leikkiä lapsen kehityksen mukaisesti. Leikkitilanteet pyritään järjestämään niin, että lasten mielenkiinnonkohteet ja leikki-ideat huomioidaan. Leikkivälineistö on lapsen saatavilla ja välineistöä vaihdetaan tarvittaessa. Leikkiessään lapsi tutustuu ympäristönsä tapahtumiin ja harjoittelee sosiaalisia taitoja.

Pienryhmätoiminta

Toimimme pienryhmissä, koska lasten yksilötavoitteiden tukeminen on näin helpompaa. Pienessä ryhmässä kasvattajalla on myös enemmän aikaa kuunnella, ohjata, kannustaa auttaa ja havainnoida yhtä lasta. Pienryhmät kokoontuvat 1-3 kertaa viikossa ja aiheet toimintaan nousevat ryhmän yhteisestä projektista.

Ryhmät

Keijunkolo0-3 -vuotiaat puh. 044 716 1093
Tiheikönväki0-3 -vuotiaat puh. 044 416 4426
Huvikumpu0-5 -vuotiaat puh. 044 416 3208
Vaahteramäki3-6 -vuotiaat puh. 044 416 3361
Mikämikämaa3-6 -vuotiaat puh. 044 416 2900


Hoitopaikkoja yhteensä 81

Yhteyshenkilö

Tuulevi Annala, päiväkodin johtaja
puh. 050 398 5784
tuulevi.annala@lahti.fi

Toimipaikka

Joutjoen päiväkoti muuttaa väistötiloihin, tiedote 11.4.2017
Ala-Tonttilankatu 17
15170 Lahti

Päiväkotimme on avoinna klo 6.30 - 17.00. Tarvittaessa joustamme vanhempien työaikojen mukaan klo 6.00 - 18.00.

Bussiyhteydet: Ala-Tonttilankadulta 2, Ahtialantieltä 3 ja 7 

Kartta