Onnelantien päiväkoti

​Onnelantien päiväkoti sijaitsee tällä hetkellä  kolmessa eri paikassa. Onnelan kolme ryhmää ovat Onnelantiellä kaupungin ydinkeskustassa, rauhallisella ja idyllisellä puutaloalueella aivan kaupunginsairaalan lähellä. Viereisen Ursan kentällä sijaitsevat Koiramäen esiopetusryhmät. Kolme ryhmää toimii entisellä Joutjärven koululla Tonttilassa (JOVI).

Toiminnan kuvaus

Me Onnelantien päiväkodissa haluamme tarjota laadukasta varhaiskasvatusta, erityisopetusta ja esiopetusta oppimisympäristössä, jossa turvallisuus, leikki, toiminnallisuus ja ilo korostuvat. Toimintamme perustuu projektioppimiseen, yhteisökasva­tukseen ja lapsilähtöisyyteen sekä avoimeen vuorovaikutukseen lasten, vanhempien ja henkilökunnan kesken.

Päiväkodissamme panostetaan kasvatuskumppanuuteen. Teemme yhdessä vanhempien kanssa kasvatus­työtä huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet esim. perhekeskusteluin ja erilaisin yhteisin tapahtumin.

Projektioppiminen

Projektioppimisessa käsitetään lapsi toimivaksi ja yksilölliseksi oppijaksi. Toiminta perustuu eripituisiin lasten ja aikuisten yhdessä suunnittelemiin kokonaisuuksiin - projekteihin, joiden aihe on valittu lapsia kiinnostavasta aiheesta. Projektin aikana lapset tutkivat aihepiiristä nousseita kiinnostuksen kohteita ja ongelmia, kokeilevat erilaisia ratkaisuja, leikkivät aiheen tutkimisen ja käsittelyn virittämiä leikkejä. Lasten havainnot vievät projektia eteenpäin. Lapset osallistuvat työskentelyyn joko yksittäin tai ryhminä. Projektin kuluessa kaikki ovat oppijoita, keksijöitä ja tutkijoita.

Dokumentoinnin avulla seuraamme opetussuunnitelman toteutumista lapsikohtaisesti. Vanhemmille kirjallinen dokumentointi on esillä ryhmän ilmoitustaululla tai kansiossa. Kirjallisten tuotosten lisäksi teemme dokumentointia myös valokuvin. Lasten työt ovat myös osa dokumentointia ja niitä kootaan lasten omiin kotoaan tuomiin kasvunkansioihin. Lisäksi ryhmän toimintaa dokumentoidaan käsitekartoin.

Kasvunkansio on kokoelma lasten töitä, joita kerätään systemaattisesti. Kasvunkansioissa voi olla myös henkilökunnan ja vanhempien havaintoja, lapsen haastatteluja ja leikin kuvausta sekä valokuvia projekteista, tapahtumista ja toiminnasta. Kasvunkansioista voi seurata lapsen kehitystä, edistymistä ja oppimista. Kasvunkansio annetaan lapselle ja perheelle päiväkotitaipaleen päätyttyä.

Yhteisökasvatus

Oppimiseen ja kehitykseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa liittyy sosiaalinen ulottuvuus (= yhteisöllisyys). Opimme toisiltamme tietoja, taitoja, tunteita ja toimintatapoja vuorovaikutuksen kautta. Lastenkokoukset kuuluvat olennaisesti yhteisökasvatukseen. Lastenkokouksissa lapsilla on päivittäin mahdollisuus vaikuttaa omaan ja ryhmän toimintaan, yhteisiin asioihin, projekteihin jne. Niissä opitaan kuuntelemaan toisia ja ilmaisemaan omia ajatuksia sekä yhdessä ratkaisemaan arkipäivän ongelmia ja tekemään sopimuksia yhteisistä asioista.

Ryhmät

Onnela

SiililaaksoAlle 3 -vuotiaiden lasten kokopäiväryhmä, 12 lastapuh. 044 416 3364     
OravanpesäAlle 3 -vuotiaiden lasten kokopäiväryhmä, 12 lastapuh. 044 416 3362
Vaahteramäki3-5 -vuotiaiden kokopäiväryhmä, 21 lastapuh. 044 716 1227


Koiramäen esiopetusryhmät

​Koiramäen esiopetusryhmät​Esiopetuspuh. 050 559 7845​


JOVI

HuvikumpuAlle 3 -vuotiaiden lasten kokopäiväryhmä, 12 lastapuh. 044 416 3365   
Omenamäki3-5 -vuotiaiden kokopäiväryhmä, 21 lastapuh. 044 416 2917
Kissankulma    Kokopäiväinen integroitu erityisryhmä 3-6 -vuotiaille, 12 lasta
Ryhmässä on 5 paikkaa lapseille, joilla on erityistä tarvetta
kielellisessä kehityksessä, tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä.
puh. 044 416 2914


Hoitopaikkoja yhteensä 120

Yhteyshenkilö

​Päivi Kaljunen, päiväkodin johtaja 
puh. 050 398 7749
paivi.kaljunen@lahti.fi

Toimipaikat 

 

Bussiyhteydet Onnelan ja Koiramäen toimipisteisiin: Kaikki keskustaan tulevat bussit

Bussiyhteydet Jovin toimipisteeseen: 2, 17