Siirry suoraan sisältöön

Onnelantien päiväkoti

​Onnelantien päiväkoti sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa, rauhallisella ja idyllisellä puutaloalueella aivan kaupunginsairaalan läheisyydessä. Päiväkodin ryhmät sijaitsevat kahdessa paikassa. Onnelantiellä toimivat kolme ryhmää; Oravanpesä, Kissankulma sekä Vaahteramäki. Viereisen Ursan kentän parakeissa toimii kaksi ryhmää: Koiramäki ja Omenamäki.
Onnelantien päiväkoti

Toiminnan kuvaus

Me Onnelantien päiväkodissa haluamme tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ja  esiopetusta oppimisympäristössä, jossa leikki, ilo ja osallisuus mahdollistuvat. Toimintamme perustuu projektioppimiseen ja yhteisökasvatukseen.

Projektioppiminen

Projektioppimisessa lapsi käsitetään aktiiviseksi ja yksilölliseksi toimijaksi. Toiminta perustuu eripituisiin lasten ja aikuisten yhdessä suunnittelemiin kokonaisuuksiin – projekteihin, joiden aihe on valittu lapsilähtöisesti arjessa kiinnostusta herättävistä aiheista. Projektin aikana lapset tutkivat aihepiiristä nousseita kiinnostuksen kohteita ja ongelmia, kokeilevat erilaisia ratkaisuja ja leikkivät aiheen virittämiä leikkejä. Projekti mahdollistaa isoille sekä pienille vaikka mitä hauskaa! Lasten havainnot vievät projektia eteenpäin. Lapset osallistuvat työskentelyyn yksittäin sekä ryhminä. Projektissa hyödynnetään paljon pienryhmätoimintaa. Projektin kuluessa lapset sekä aikuiset ovat oppijia, keksijöitä ja tutkijoita!

Dokumentoinnin avulla tuomme vanhemmille ja läheisille näkyväksi toimintaamme, projektin etenemistä sekä opetussuunnitelman toteutumista. Kirjallinen dokumentointi on esillä ryhmien ilmoitustaululla, mutta muuten materiaali julkaistaan pääasiassa verkossa, Muksunetissä. Kirjallisen dokumentoinnin lisäksi Muksunetistä löytyy valokuvia. Lasten tekemät työt ovat iso osa dokumentointia ja niitä kootaan lasten omiin kasvunkansioihin.

Yhteisökasvatus

Oppimiseen ja kehitykseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa liittyy sosiaalinen ulottuvuus (=yhteisöllisyys). Opimme toisiltamme tietoja, taitoja, tunteita ja toimintatapoja vuorovaikutuksen kautta. Lastenkokoukset kuuluvat olennaisesti yhteisökasvatukseen. Lastenkokouksissa lapsilla on päivittäin mahdollisuus vaikuttaa omaan sekä ryhmän toimintaan, yhteisiin asioihin, projekteihin ja muihin arkeen liittyviin askareisiin. Kokouksissa opetellaan kuuntelemaan toisia, ilmaisemaan omia ajatuksia, ratkaisemaan arkipäivän ongelmia yhdessä sekä tekemään sopimuksia yhteisistä asioista.

Päiväkodissa panostetaan kodin ja päiväkodin yhteistyöhön. Teemme vanhempien kanssa yhdessä kasvatustyötä lasten yksilölliset tarpeet huomioiden. Lasten kanssa tehdään arvokasta työtä jokapäiväisessä arjessa, mutta arkea maustavat Onnelantien yhteiset tapahtumat. Koti halutaan ottaa vahvasti mukaan Onnelantien hengen luomiseen sekä ylläpitämiseen. Vahvana perinteenä Onnelantiellä elää jokakeväinen koko talon yhteinen Lastenjuhla. Muita yhteisöllisiä tapahtumia vuoden mittaan ovat muun muassa projekti-illat, joulujuhla tuoksupolkuineen sekä isovanhempienpäivä. Yhteisöllisyyden kautta myös koti pääsee osallistumaan sekä vaikuttamaan päiväkodin arkeen.

Ryhmät osoitteessa:

Onnelantie 6

Oravanpesä

1 - 3 -vuotiaat, 12 paikkaa

​puh. 044 416 3365

​Kissankulmaintegroitu erityisryhmä, 3-6 -vuotiaat, 12 paikkaa​puh. 044 416 2914
​Vaahteramäki3-5 -vuotiaat, 21 paikkaa​puh. 044 716 1227

 
Ursankatu 2, Parakki F

KoiramäkiEsiopetus, 20 lastapuh. 050 559 7845
OmenamäkiEsiopetus ja 5-vuotiaat, 20 lastapuh. 044 416 2917


Hoitopaikkoja yhteensä 85

Yhteyshenkilö

Tuulevi Annala, päiväkodin johtaja
puh. 050 398 7749
tuulevi.annala@lahti.fi

Toimipaikat 

 

Bussiyhteydet Onnelan ja Koiramäen ja Omenamäen toimipisteisiin: Kaikki keskustaan tulevat bussit