Siirry suoraan sisältöön

Kotihoidon tuki

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona vanhemmilla on mahdollisuus valita lasten kotihoidon tuki. 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat valita kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle kolmevuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa.

Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

Perhe voi valita kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen tai päivähoidon palvelusetelin lapsikohtaisesti. Lisäksi ottovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta, kunnes vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta ja kunnes lapsi aloittaa koulun.

Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin oma äiti tai isä. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan tai pidennetyn isyysrahakauden päätyttyä. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki voidaan maksaa oikein perustein.