Siirry suoraan sisältöön

Pakkaus- ja kontaktimateriaalit

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on ilmoitettava toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta ympäristöterveyteen.

Kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu tai niiden voidaan olettaa joutuvan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset elintarvikepakkaukset, astiat, kertakäyttökäsineet, välineet ja laitteet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään materiaalien valmistuksessa kuuluvat kontaktimateriaaleihin.

Materiaalien tulee olla turvallisia. Niistä ei saa siirtyä elintarvikkeeseen ihmiselle haitallisia tai elintarvikkeen laatua heikentäviä aineita. Materiaaleilla tulee olla valmistajan antamat todistukset niiden turvallisuudesta ja elintarvikekelpoisuudesta.

Ilmoitusvelvollisia ovat kontaktimateriaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden valmistajat, varsinaisten kontaktimateriaalien valmistajat, tukkukauppaa sekä tuontia ja/tai vientiä harjoittavat toimijat. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Lomake löytyy kohdasta Asioi verkossa.

Yhteystiedot

Ympäristöterveyden päivystysnumero p. 03 733 4577, arkisin klo 9 – 11.30
terveydensuojelu@lahti.fi

terveystarkastaja Anne Räsänen, p. 050 559 4082
etunimi.sukunimi@lahti.fi