Asumisterveys ja sisäilma

Terveydensuojelulain mukaisesti asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveyshaitalla tarkoitetaan asuinympäristössä olevaa tekijää tai olosuhdetta, josta voi aiheutua sairaus tai sairauden oire. Myös altistumista tällaisille olosuhteille tai tekijälle pidetään terveyshaittana.

Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olojen valvonta kuuluu kunnan terveydensuojeluviranomaisen tehtäviin. Ympäristöterveystarkastajat selvittävät terveydellistä haittaa aiheuttavia epäkohtia sisätiloissa perustuen terveydensuojelulakiin (763/1994) ja ns. asumisterveysasetukseen (545/2015).

Epäiltäessä terveyshaittaa asunnossa tai muussa vastaavassa oleskelutilassa on aina ensin otettava yhteyttä kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Vastuu mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle. Terveydensuojeluviranomainen voi myös velvoittaa kiinteistön omistajaa selvittämään epäiltyä haittaa ja poistamaan sen.
 

Yhteystiedot:

Ympäristöterveystarkastajat:
Jari Ahonen, p. 050 387 8730
Nina Hiltunen, p. 050 518 4484
Sami Niemelä, p. 044 416 4596

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lahti.fi.