Siirry suoraan sisältöön

Talousvesi ja kaivovesi

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä.

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousveden laadulle on asetettu terveysperusteisesti sekä laatuvaatimuksia että laatusuosituksia. 

Lahdessa ympäristöterveys valvoo säännöllisesti vesilaitoksen toimittaman talousveden laatua. Myös vesilaitos suorittaa omaa käyttötarkkailuaan jakeluun lähtevästä vedestä.

Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä (bakteereita, viruksia tai loisia) eikä aineita (kemikaalit) sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Jos havaitsette virhettä verkostoveden laadussa, voitte soittaa Lahti Aqua Oy:n ympärivuorokautiseen päivystykseen. Mikäli verkosto- tai kaivoveden epäillään aiheuttavan terveyshaittaa, ottakaa yhteyttä myös Lahden ympäristöterveyteen.

Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen

Terveydensuojelulain (763/1994) 18 § mukaisesti talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty.

Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Ilmoitusvelvollisuus vedenjakelualueesta

Terveydensuojelulain 18 a § mukaan toiminnanharjoittajan, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa, ja muun kuin 18 §:ssä tarkoitetun talousvettä toimittavan laitoksen, on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 13 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle vedenjakelualueesta 13 §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m3 vuorokaudessa.

Lomakkeet löytyvät kohdasta Ympäristöterveyden lomakkeet.

Kaivovesi

Yksityiskaivojen vedenlaatua koskevat tutkimukset kuuluvat pääsääntöisesti kaivon omistajan vastuulle. Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa hyväksytyssä vesilaboratoriossa kolmen vuoden välein, vaikkei haju- tai makuhaittoja havaittaisikaan. Laboratorioon on hyvä olla yhteydessä etukäteen näytteenotto-ohjeiden saamiseksi.


Yhteystiedot:

  • Lahti Aqua Oy yleisen vesi- ja viemäriverkostona vikailmoitukset, p. 0800 3 0808 (24h)
  • Ympäristöterveyden päivystysnumero arkisin klo 9.00 - 11.30, p. 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
  • Ympäristöterveystarkastaja Nina Hiltunen, p. 050 518 4484