Siirry suoraan sisältöön

Talousvesi ja kaivovesi

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä.

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousveden laadulle on asetettu terveysperusteisesti sekä laatuvaatimuksia että laatusuosituksia. 

Lahdessa ympäristöterveys valvoo säännöllisesti vesilaitoksen toimittaman talousveden laatua. Myös vesilaitos suorittaa omaa käyttötarkkailuaan jakeluun lähtevästä vedestä.

Valvonnan tarkoituksena on seurata veden laatua terveydelle haitattoman veden jakelun varmistamiseksi. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä (bakteereita, viruksia tai loisia) eikä aineita (kemikaalit) sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Jos havaitsette virhettä verkostoveden laadussa, voitte soittaa Lahti Aqua Oy:n ympärivuorokautiseen päivystykseen. Mikäli verkosto- tai kaivoveden epäillään aiheuttavan terveyshaittaa, ottakaa yhteyttä myös Lahden ympäristöterveyteen.

Kaivovesi

Yksityiskaivojen vedenlaatua koskevat tutkimukset kuuluvat pääsääntöisesti kaivon omistajan vastuulle. Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa hyväksytyssä vesilaboratoriossa kolmen vuoden välein, vaikkei haju- tai makuhaittoja havaittaisikaan. Laboratorioon on hyvä olla yhteydessä etukäteen näytteenotto-ohjeiden saamiseksi.


Yhteystiedot:

  • Lahti Aqua Oy yleisen vesi- ja viemäriverkostona vikailmoitukset, p. 0800 3 0808 (24h)
  • Ympäristöterveyden päivystysnumero arkisin klo 9.00 - 11.30, p. 03 733 4577, terveydensuojelu@lahti.fi
  • Ympäristöterveystarkastaja Nina Hiltunen, p. 050 518 4484