Stadens organisation

Lahtis stads organisation grundar sig på en sektorindelning. De fyra olika sektorerna sysselsätter ca 3 800 personer.

​Bildningssektorn

• ordnar stadens utbildnings-, kultur och motionstjänster
• främjar invånarnas välbefinnande, livskontroll, inlärning och lycka

Social- och hälsovårdssektorn

• förebygger hälsomässiga och sociala problem

Teknik- och miljösektorn

• skapar förutsättningar för hållbar utveckling samt för boende, företagande och livet i staden i övrigt
• sköter planläggningen, underhållet av gator och allmänna områden, byggtillsynen och miljöskyddet

Stadsstyrelsens sektor

•  betjänar beslutsfattandet och hela stadens organisation
 
Lahtis stadskoncern omfattar ca 60 företag, samfund, samkommuner och stiftelser. Stadskoncernen sysselsätter över 10 000 personer.