Hoppa till innehållet

Lahtis som miljöstad

Lahtis stad är på väg att utvecklas till en miljöstad av internationella mått, vars särskilda styrka är långsiktig boendeaktivitet, mångsidig miljöforskning i regionen och företagen som utvecklar lösningar för ren energi.

​Målet med Lahtis stads strategi är att göra Lahtis till en internationellt känd miljöstad som märkbart minskar sina utsläpp av växthusgaser, skyddar den växande stadens natur, vattendrag och grundvattenområden samt ökar invånarnas och företagens möjligheter att delta i utvecklingen av staden.

Under de kommande åren kommer Lahtis särskilt att fokusera på nya lösningar för cirkulationsekonomi.

Lahtis stads utveckling till en miljöstad började redan under 1980-talet i samband med iståndsättandet av Vesijärvi. Sjön hade blivit kraftigt övergödd av avloppsvatten från hushållen och industrierna. Arbetet med att iståndsätta Vesijärvi, som genomfördes i flera steg, lockade även miljöforskare från Helsingfors universitet till Lahtis i mitten av 1990-talet.

Idag erbjuder Lahtis yrkeshögskola, Helsingfors universitet och Villmanstrands tekniska universitet omfattande undervisning och forskning inom miljöområdet som ligger till grund för nya miljövänliga produkter och tjänster.

I Lahtisregionen finns även flera företag som är specialiserade på produktion av förnybar energi, såsom Oilon, Nocart och One1, och företag såsom Wasenco, som erbjuder energieffektiva lösningar. Avfallshanteringsföretaget Päijät-Hämeen jätehuolto, som ägs av kommunerna, är även internationellt känt som en pionjär inom avfallshanteringen.

Miljöstaden ger invånarna chanser att delta

Som invånare i Lahtis bidrar du till att förverkliga vår miljöstadsvision genom att sortera ditt avfall, återvinna, röra dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik, spara energi och byta ut värmesystemet i ditt hus från el- eller oljevärme till fjärr- eller jordvärme.

Du kan också lära dig mer om olika sätt att spara naturresurser på Tonni lähti-kampanjens webbplats! Miljöfostran märks i vardagen i Lahtis skolor och daghem. Stadens aktiva lärare och förskolpedagoger utnyttjar de närliggande skogarna i undervisningen, sorterar avfallet och uppfostrar barnen och de unga till miljömedborgare med ett nära förhållande till naturen.

Företag kan delta i stadens klimatutmaningskampanj och gå med i Cleantech-nätverket. Lahtiregionens utvecklingsorganisation LADEC erbjuder experttjänster för ditt företag!