Rådgivning för äldre

Var och en som har fyllt 75 år och får särskilt vårdbidrag från FPA har rätt att få sitt servicebehov utrett.

Klienten själv, en anhörig till honom eller henne, en myndighet eller en annan person kan be om en utredning av servicebehovet.

En utredning av servicebehovet förutsätter klientens samtycke.

Klientrådgivaren bedömer servicebehovet på ett brett plan tillsammans med klienten och hans eller hennes anhöriga. Klientrådgivaren ger information om tjänster och fattar nödvändiga beslut om kommunala tjänster för äldre.

Klientrådgivaren har rätt att besluta om hemvård, stödtjänster för hemvård (måltids-, butiks- och säkerhetstjänster), dagverksamhet, färdtjänst för personer över 65 år samt stöd för närståendevård och effektiverat serviceboende. Staden producerar själv tjänsterna, som köpta tjänster och med servicesedlar.

Rådgivningsenheten Siiri
tfn 03 818 5555
må–fre kl. 9–15
Vapaudenkatu 23 B (i hörnet av Vapaudenkatu och Saimaankatu)