Hoppa till innehållet

Hälsovårdstjänster

När du ringer telefonrådgivningen får du tala med en yrkesperson inom hälsovården som ger råd och anvisningar i frågor som gäller hälsa och sjukdom.

​På basis av bedömningen får du antingen anvisningar för egenvård eller hänvisas till sjukskötar- eller läkarmottagningen. På Lahtis stadssjukhus behandlas mindre skador såsom misstänkta frakturer, stukningar, sår och krosskador utan tidsbeställning.

I situationer där någon svävar i livsfara ska man alltid ringa det allmänna nödnumret 112. Jourmottagningen Akuutti24 i anslutning till Päijänne-Tavastlands centralsjukhus betjänar under kvällar, nätter och helger.

I före detta Nastola kommun sköter servicecentret Aava hälsovårdstjänsterna fram till utgången av år 2016.

Tandläkarmottagningarna står till tjänst i frågor som gäller munhälsovård.
Du kan kontrollera din egen hälsa och få laboratorieprovsvar elektroniskt.

Många av våra telefontjänster fungerar så att du inte behöver stå i kö utan i stället lämnar du en meddelande om att bli uppringd i telefonsvararen.

Klientavgifter

Inom social- och hälsovården debiteras klientavgifter för exempelvis hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, mun- och tandhälsovård samt dagverksamhet.
Klientavgifterna grundar sig på lagen (734/92) och förordningen (912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården. Lagarna finns på webbplatsen www.finlex.fi