Hoppa till innehållet

Tillgång till vård

Med vårdgaranti avses den tid inom vilken patienten enligt 51 § i hälsovårdslagen ska få tillgång till icke-brådskande vård eller undersökningar. Brådskande undersökningar och vård genomförs på det sätt som sjukdomen kräver.

​Omedelbar kontakt med hälso- och sjukvården under tjänstetid på vardagar

Det ska vara möjligt att genast få kontakt med hälsovården under tjänstetid på vardagar. Du kontaktar hälsovården genom att ringa till sjukvårdsrådgivningen, som ringer tillbaka till dig, eller genom att personligen besöka hälsovårdscentralen.

Yrkesperson inom hälso- och sjukvården bedömer vårdbehovet senast den tredje vardagen

Om bedömningen av vårdbehovet kräver ett besök på vårdcentralen ska patienten få en mottagningstid inom tre dagar efter att han eller hon tagit kontakt, ifall bedömningen inte har kunnat göras vid den första kontakten exempelvis per telefon.

Icke-brådskande vård senast inom tre månader

Patienten ska få vård på vårdcentralen inom tre månader. När det gäller munhälsovård och specialsjukvård kan denna tid överskridas med tre månader om patientens hälsa inte äventyras.
• När det gäller specialsjukvård ska utredningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor efter att remissen har kommit.
• Om behov av dygnetruntvård fattas ett beslut, som verkställs utan dröjsmål senast inom tre månader.
• Patienter som behöver första hjälpen eller akutvård ska få vård genast.
• Regionförvaltningsverken och Valvira övervakar hur vårdgarantin uppfylls.