Utkomststöd

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och vars syfte är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst en oundgänglig utkomst.

​Vem har rätt till utkomststöd?

Du har möjlighet att få utkomststöd om din ekonomiska situation är så svår att du inte klarar dig på annat sätt.

Man räknar ut summan för stödet genom att dra av godkända utgifter från den disponibla inkomsten. Dessutom beaktas utkomststödets grunddel som en utgift. Utkomststödet beräknas som skillnaden mellan de beaktade inkomsterna och de godkända utgifterna på det sätt som anges i lagen om utkomststöd.

Att ansöka om utkomststöd

Du kan ansöka om utkomststöd med hjälp av den ansökan som finns under Tjänster och respons på denna sida eller med hjälp av en elektronisk blankett. Ansökningar i pappersform kan skickas till socialcentret eller lämnas i socialcentrets brevlåda.

Nya klienter: (innan du ansöker om utkomststöd)

• Kontrollera att du har ansökt om alla FPA-bidrag som är relevanta för din livssituation, såsom bostadsbidrag, arbetsmarknadsstöd, studiestöd (även studielån), sjukdagpenning och underhållsbidrag.
• Kontrollera att din arbetsansökan hos TE-byrån är i kraft.
• Kontrollera att du inte har realiserbara tillgångar såsom värdepapper, besparingar, en telefonaktie eller fastigheter som du inte bor i. Om du har tillgångar ska du i första hand använda dessa för din försörjning.
• Med hjälp av utkomststödsräknaren kan du beräkna dina möjligheter att få utkomststöd.
• Du kan ringa till telefonrådgivningen eller besöka vår kundtjänst.
• Om du vill diskutera din livssituation, exempelvis boende, arbete eller studier, kan du boka en tid hos en socialarbetare eller handledare.