Hoppa till innehållet

Tjänster för gymnasiestudier

Alla stadens gymnasier har en allmän linje, och var och ett har också sin egen särskilda uppgift.  Stadens fyra gymnasier har sammanlagt över 2 000 studerande.

​Kannaksen lukio satsar på bildkonst och formgivning och har en IB-linje, Lahden lyseo fokuserar på matematik och naturvetenskaper och teknik samt motion och idrott, Tiirismaan lukio är specialiserat på musik och sen vi har Nastopolin lukio, som har som alla gymnasiet i Lahtis den allmänna linjen.

Varför gymnasiet?

• Färdigheter att anskaffa, kritiskt utvärdera och producera information.
• Elektroniskt studiematerial
• Högskolebehörighet
• Samarbete med företag
• Internationalitet, språkkunskaper, utbytesstudier
• Avgiftsfria hälsovårdstjänster
• Nya vänner
• De bästa förutsättningarna för fortsatta studier på ett universitet, en högskola, en yrkeshögskola eller en yrkesutbildning på andra stadiet
• Tid att fundera på vad du vill göra i framtiden och samtidigt få allmänbildning
• Högskolestudier redan under gymnasietiden
• Ett brett utbud av ämnen och kurser som kan väljas från den mångsidiga kursbrickan och även från de andra gymnasiernas utbud
• Ansvar och självständighet
• De gamlas dans och bänkskuddardagen
• Studentmössan

Gymnasiet erbjuder andra stadiets utbildning som grundar sig på grundskolans lärokurs. Gymnasiet samarbetar med högskolorna, Lahtis universitetscampus och arbetslivet.

LukioTET-kursen ordnas i samarbete med lokala företag inom teknologiindustrin, utbildningscentret Salpaus och Lahtis yrkeshögskola. Lahtis stads gymnasier deltar i det regionala samarbetet mellan andra stadiets utbildningar i Päijänne-Tavastland.