Hoppa till innehållet

2016-08-08 10:20

Huvudbibliotekets vuxenavdelning förnyas

På huvudbibliotekets vuxenavdelning inleds en renovering, men de övriga delarna av biblioteket är öppna som normalt. De renoverade lokaliteterna öppnas igen för kunderna i början av 2017.
Lahden pääkirjasto.

​Tjänsterna och lokaliteterna på vuxenavdelningen på första våningen i Lahtis huvudbibliotek förnyas under hösten 2016. Renoveringen börjar måndag 12.9. Vuxenavdelningen töms tillfälligt på böcker och möbler i september. Under slutet av året renoveras golv och innertak och dessutom görs övriga årliga reparationer på avdelningen. I december börjar arbetet med att möblera och utrusta vuxenavdelningen för användning. De renoverade lokaliteterna öppnas igen för kunderna i början av 2017.

Under renoveringen är huvudbiblioteket öppet som normalt. I augusti har biblioteket ännu förkortad sommaröppethållning, men från början av september betjänar biblioteket från måndag till fredag kl. 10–20 (självbetjäning kl. 8–10) samt lördagar och söndagar kl. 10–16. Huvudbibliotekets tjänster för barn och unga på första våningen och medie- och musiktjänsterna inklusive tidningssal på andra våningen betjänar normalt under hela renoveringen. Auditoriet är i bruk under renoveringen, men mötesrummet och forskarrummen är stängda.

Renoveringen ger mer funktionella lokaler

Under renoveringen finns det ett litet utbud av vuxenböcker för utlåning på huvudbiblioteket och också hela lagermaterialet är tillgängligt. Under renoveringen flyttas en del av huvudbibliotekets material också för utlåning till filialbiblioteken. Filialbibliotekens och Päijänne-Tavastlands biblioteks samlingar står till kundernas förfogande och kan reserveras på normalt sätt. Man kan reservera material via Päijänne-Tavastlands nätbibliotek LASTU på adressen lastukirjastot.fi, på biblioteken och per telefon. 

Vuxenavdelningen renoveras för att göra lokaliteterna mer funktionella och trivsamma. Målet är att få aktuella och täckande samlingar bättre utställda på det nuvarande bokområdet, kunna använda utrymmet mer mångsidigt, skapa möjligheter för små evenemang och ge kunder mer rum för att läsa, fördriva tid och arbeta.
Renoveringen av vuxenavdelningen är en del av den funktionella och inredningsmässiga moderniseringen av huvudbibliotekets kundbetjäningslokaler. Barn- och ungdomsavdelningen förnyades 2012 och medie- och musiktjänsterna på andra våningen åren 2014–2015.

För att en så stor del av materialet som möjligt ska vara utlåningsbart under renoveringen, önskar vi att kunderna lånar många böcker i augusti och september innan renoveringen inleds. Utlåning, returnering och materialreservering fungerar under renoveringen.