Hoppa till innehållet

2017-10-11 12:00

Lahtis ansöker om att bli Europas miljöhuvudstad 2020

Lahtis är en föregångare inom miljöverksamhet och stadens strategiska mål är att nå internationell framgång som en djärv och nytänkande miljöstad. Stadens styrkor är bland annat miljöinnovationer samt samarbete med företag, högskolor och stadsbor.
Alatori

​Europas miljöhuvudstad (European Green Capital Award, EGCA) är en tävling som Europeiska kommissionen ordnar för städer med över 100 000 invånare. I tävlingen jämförs städernas arbete för hållbar utveckling och ambitioner för framtida mål på 12 delområden.
Tävlingen förverkligar Lahtis strategi och ger internationell synlighet.

I förverkligandet av Lahtis miljöstadsvision och i tävlingsframgångarna betonas det politiska engagemanget, de ambitiösa strategiska målen och den långsiktiga, praktiska miljöverksamheten. Närings- och sysselsättningssektionen beslutade vid sitt möte den 9 oktober 2017 att delta i tävlingen om Europas miljöhuvudstad 20120.

Enligt närings- och sysselsättningssektionens ordförande Juha Rostedt ger tävlingen Lahtis tillfälle att profilera sig internationellt som en intressant miljöstad och erbjuder regionens näringsliv ett positivt marknadsföringskommunikativt samarbete med staden under våren 2018.

– Synligheten ökar våra möjligheter att få internationell finansiering till Lahtis och öppnar upp samarbetsmöjligheter som även gagnar högskolorna i regionen.

Från finalplats till vinnare

Lahtis var i våras finalist i tävlingen om Europas miljöhuvudstad 2019 tillsammans med Oslo, Tallinn, Lissabon och Ghent. Som Lahtis styrkor på miljöområdet lyfte juryn särskilt fram stadens långsiktiga arbete med avfallshantering och skydd för vattendrag samt nya hållbara verksamhetsmodeller för planering av markanvändning i generalplanearbetet och invånardelaktighet.

Ansökningstiden för Europas miljöhuvudstad 2020 går ut den 18 oktober 2017. Årligen har 10–20 städer runtom i Europa deltagit i tävlingen och i år delas första gången ut ett kontantpris på 350 000 euro till vinnarstaden. Finaliststäderna offentliggörs senast i början av april och vinnaren i maj–juni 2018.