Hoppa till innehållet

2017-10-12 11:00

Lahtis får 4,7 miljoner euro till hållbar motion för stadsborna

CitiCAP-projektet i Lahtis har beviljats ett projektbidrag på 4,7 miljoner euro från EU-programmet Urban Innovative Actions. Projektet utvecklar nya trafiklösningar för stadsborna och sporrar till hållbar motion.
Cyklist på Aleksanterinkatu.

​Syftet med CitiCAP-projektet (Citizens' cap and trade co-created) är att minska utsläppen från trafiken, sammanställa och presentera digital information om motion samt utveckla nya trafiklösningar för stadsborna. I Lahtis CitiCAP-projekt kommer man att testa invånarnas personliga utsläppshandel med motion som en del av regionens trafikpolitik samt bygga en huvudcykelled som baseras på intelligenta lösningar (centrum-Apilakatu).

Personlig utsläppshandel betyder i praktiken att stadsborna får nytta av att minska sina egna trafikutsläpp. Nyttan kan till exempel vara olika slags förmåner i trafikmiljön eller åtgärder för att sporra användningen av tjänster. Invånarna kan till exempel få förmånligare biljettpriser i kollektivtrafiken eller billigare cykelservice om motionsutsläppen är mindre än den personliga kvot som ställts upp. Målet är att få med även arbetsgivarna i CitiCAP-projektet för att belöna sina anställda för hållbar motion.

Det behövs nya drivkrafter för hållbar motion, eftersom trafikproblemen, till exempel i biltrafiken, är annorlunda i medelstora städer än i de största städerna. Lahtis är ett lämpligt testområde för att prova drivkrafter som passar dessa städer.

Sammanställning av trafikinformation

I projektet skapas också en modell för sammanställning och tillhandahållande av olika slags trafikinformation. Lahtis stad producerar redan nu trafikdata: uppgifter om trafikvolymer från trafikljus, räknardata om fotgängare och cyklister samt realtidsinformation om kollektivtrafiken. Men i nuläget är alla dessa uppgifter utspridda i olika källor, till exempel privata mobiltelefoner, och är oftast inte offentligt tillgängliga. Därför är det svårt att skapa nya tjänster och utveckla motionsmiljön.

Lahtisborna motionerar hållbart

En plan för hållbar stadsmotion infogas i Lahtis stads generalplansprocess 2017–2020. Staden främjar promenader, cykling och kollektivtrafik till exempel med hjälp av en ny mobilapp.

– Trafiken är en av de viktigaste faktorerna som påverkar luftkvaliteten. Under de närmaste åren kommer vi att tillsammans med stadsborna utarbeta en plan för hur vi kan styra motionen i Lahtis i en mer hållbar riktning och samtidigt förbättra livskvaliteten, berättar trafikingenjör Kristiina Kartimo.

EU-programmet Urban Innovative Actions stödjer med 80-procentig finansiering nyskapande lösningar som testas i individuella städer. Samarbetspartner i Lahtis stads innovationsprojekt är: Villmanstrands tekniska universitet (LUT), Lahtis yrkeshögskola, Lahtiregionens utvecklingsorganisation LADEC samt fyra företag inom motionsområdet: Infotripla, Mattersoft, Moprim och Coreorient.

Internationell synlighet underlättar EU-finansiering till Lahtis

I våras deltog Lahtis stad på ett synligt sätt i EU:s tävling om Europas miljöhuvudstad. Höjningen av vår internationella profil har varit en fördel när vi sökt olika slag av EU-finansiering till regionen. Inför den kommande EGCA2020-rundan bjuder Lahtis stad in regionens innovatörer att medverka ännu aktivare i gemensam kommunikation och uppsättande av ambitiösa mål.

CitiCAP-projektet i korthet:

  • All trafikinformation läggs på samma plattform
  • En lösning för utsläppshandel med invånarnas motion utvecklas och testas
  • En huvudcykelled (centrum-Apilakatu) byggs med hjälp av intelligenta lösningar