Hoppa till innehållet

2018-04-10 15:00

Lahtis får UNICEFs erkännande Barnvänlig kommun för andra gången

För kommunerna är erkännandet både ett tack för utfört arbete och en skyldighet att främja barns intressen ännu mer i fortsättningen.
Barn i Laune Family Park.

​Lahti stad har för andra gången beviljats erkännandet Barnvänlig kommun av Finlands UNICEF r.f. Utmärkelsen överlämnades av Sanna Koskinen, sakkunnig för inhemskt opinionsarbete vid Finlands UNICEF r.f. Koskinen konstaterade att en barnvänlig kommun är skyldig att främja lika möjligheter för barn och unga att delta och påverka. Dessutom bör barnen ha möjlighet att tala om i vilken slags kommun de vill tillbringa sin vardag.
- UNICEF berömmer Lahtis för att staden aktivt har låtit barnen delta i utvecklingen av tjänster och verksamhet på olika verksamhetsområden. Barn och ungdomar har en aktiv roll i planeringen av aktiviteter exempelvis i miljösektorn och ungdomsverksamheten. 

Fortsatt erkänsla för utfört arbete

Erkännandet som Barnvänlig kommun som Lahtis beviljades nu får staden för det arbete som utförts 2016–2017. Det första erkännandet fick staden i december 2015.

- Barnens rättigheter byggs inte upp på några år. För kommunerna är erkännandet dels ett tack för utfört arbete, dels en skyldighet att ta barns intressen ännu mer på allvar framöver, påpekar generalsekreterare Marja-Riitta Ketola vid Finlands UNICEF.

I fortsättningen kommer erkännandet att gälla i fyra år istället för två år som tidigare. För att få förnyat erkännande måste utvecklingsarbetet fortsätta.

Utmärkelsen togs emot av stadsdirektör Jyrki Myllyvirta, som konstaterade att Lahtis stad har ett eget deltagandeprogram, i vilket kommuninvånarnas möjligheter att delta ytterligare kommer att utökas.

- Lahtis stad lovar att erbjuda barn och unga samt alla kommunmedlemmar korrekta och varierade metoder att delta och påverka.

Enligt ansvarsområdesdirektör Lassi Kilponen har Lahtis till exempel genomfört utbildning om barns rättigheter, deltagande och jämställdhet för elever, undervisnings- och uppfostringspersonal, tjänstemän och beslutsfattare.

Barnen och ungdomarna framförde sin hälsning vid utdelningsceremonin genom barngruppen Hattiaiset från daghemmet Herrasmanni och en grupp elever från grundskolan i Lotila. De närvarande kunde delta i lek- och sångstunder tillsammans med barnen. 

Tolv kommuner har fått erkännandet Barnvänlig kommun 

Hittills har 12 kommuner fått erkännandet Barnvänlig kommun. Den största är Uleåborg (200 000 inv.) och den minsta Tammela (6 200 inv.). Andra kommuner förutom Lahtis som fått erkännandet är Tavastehus, Kyrkslätt, Rovaniemi, Lojo, Jyväskylä, Raseborg, Forssa, Björneborg och Villmanstrand. Övriga kommuner som deltar i Barnvänlig kommun-modellen är Åbo, Kittilä och Karleby.

Modellen baseras på FN:s konvention om barnets rättigheter och UNICEFs internationella modell för Child Friendly Cities. Syftet med modellen är att stärka barnens rättigheter i kommunens beslutsfattande, förvaltning och service.