Hoppa till innehållet

2018-11-09 08:00

Lahtis förverkligar djärvt sina miljömål

Lahtis har lämnat in en ansökan till tävlingen Europas miljöhuvudstad 2021. I tävlingen som arrangeras av Europeiska unionen bedöms städernas ambition vid förverkligandet av miljöfrågor. Lahtisregionens långsiktiga arbete med att restaurera Vesijärvi samt främja den lokala cirkulära ekonomin och introducera nya åtgärder bl.a. för att främja hållbar rörlighet lyfts fram i tävlingen.
Mannen tar soporna

I det första skedet av tävlingen jämförs städernas åtgärder inom hållbar utveckling och mål för framtiden på 12 delområden. Dessutom kan städerna presentera sin egen bästa praxis. För Lahtis del ingår bland annat kontinuerligt generalplansarbete, ett projekt för effektivisering av hantering av dagvatten i Ranta-Kartano och Hennala samt CitiCAP, personlig utsläppshandel för stadsborna. Lahtis planerar tjänster och lösningar som möjliggör en kolneutral livsstil. Detta testas tillsammans med tusen stadsbor år 2021.

Lahtis växer som en modig miljöstad som har som mål att skapa de bästa förutsättningarna i metropolområdet för en hållbar vardag för invånarna. Stadens budget möjliggör utveckling av Lahtisregionen i enlighet med strategin mot en allt mer mångsidig miljöstad där man letar efter lösningar på globala miljöutmaningar tillsammans med högskolor, företag och invånarna i staden.

Utgifterna för miljöåtgärderna på årsnivå uppgår för Lahtis stads del till ungefär 3,7 miljoner euro och för Lahtiskoncernens del totalt till uppskattningsvis 40 miljoner euro. Lahtis stad är en aktiv aktör inom stiftelsen Smart & Clean och i internationella miljönätverk. Internationella cleantech-aktörer är även intresserade av att finnas i Lahtis och i området finns flera företags huvudkontor.

I Lahtis pågår en omfattande energiomvandling för att betydande minska utsläppen av växthusgaser i regionen och skapa nya arbetsplatser inom den lokala bioekonomin. Den mest betydande förändringen sker hösten 2019, då Kymijärvi III-biovärmeverket står klart och produktionen av utsläppsfri bioenergi inleds.

Lahti Energia avstår från användning av stenkol år 2020, då fjärrvärme produceras med återvunnet bränsle och med ansvarsfullt producerat biobränsle. Samtidigt blir även elen som produceras av Lahti Energia nästan helt utsläppsfri. Senast år 2020 minskar koldioxidutsläppen från energiproduktionen med 20 procent jämfört med år 1990.

Tävlingen Europas miljöhuvudstad 2021

Europas miljöhuvudstad (European Green Capital Award, EGCA) är en tävling som arrangeras av Europeiska kommissionen och är avsedd för städer med över 100 000 invånare.

Ansökningstiden för Europas miljöhuvudstad 2021 löper ut 18.10.2018. I tävlingen deltar årligen 10–20 europeiska städer, av vilka tre till fem finalister väljs. Vinnaren i tävlingen får 350 000 euro. Finalisterna offentliggörs i början av april och vinnaren i maj–juni 2019.

I finalen ska städerna presentera en verksamhets- och kommunikationsplan för evenemangsåret. Lahtis har kommit till finalen i Europas miljöhuvudstad år 2019 och 2020.

 

Ytterligare information:

Saara Vauramo, miljöchef tfn +358 447 161 585