Hoppa till innehållet

2018-04-18 15:00

Lahtis finalist i tävlingen om Europas miljöhuvudstad 2020

Lahtis är en av tre finalister i tävlingen som anordnas av Europeiska kommissionen. Att Lahtis klarat sig till sluttävlingen betyder att expertjuryn anser att staden är en av de bästa europeiska miljöstäderna.
Lahti Travel Centre

​De övriga finalisterna är Gent och Lissabon. Sammanlagt deltog 13 städer från hela Europa i tävlingen som anordnas av Europeiska kommissionen.

Finalisterna i tävlingen Europas miljöhuvudstad (European Green Capital Award, EGCA) väljs utifrån tolv delområden i städernas ansökningar, som beskriver miljöns tillstånd, framsteg i miljöfrågor och framtidsplaner.  Lahtis fick det högsta betyget av alla städerna på fem delområden: luftkvalitet, buller, natur och biodiversitet, vatten samt hantering av miljöfrågor.

Tävlingen ger internationell synlighet

I tävlingen har Lahtis profilerat sig internationellt som en intressant miljöstad. Synligheten ökar stadens möjligheter att få internationell finansiering och EU-finansiering och öppnar upp samarbetsmöjligheter som gagnar företag och högskolor i regionen.
- Lahtis stad har arbetat med miljöfrågor i tiotals år. Nu bär arbetet frukt och ger oss önskad internationell synlighet. Vi tävlar i en tuff serie och jag har stor respekt för alla städer som kommit till final, men vi går till sluttävlingen med stort förtroende för våra egna styrkor. Vi har lärt oss mycket mer under det gånga året – jag hoppas att det återspeglas i resultatet, säger stadsstyrelsens ordförande Pekka Komu.

Lahtis är känt i Europa för sin miljökompetens

Förra våren var Lahtis också finalist i tävlingen om Europas miljöhuvudstad 2019 tillsammans med Oslo, Tallinn, Lissabon och Gent. Som Lahtis styrkor på miljöområdet lyfte juryn särskilt fram stadens långsiktiga arbete med avfallshantering och skydd för vattendrag samt nya hållbara verksamhetsmodeller för planering av markanvändning i generalplanearbetet och invånardelaktighet.

I nästa steg presenterar finaliststäderna sin verksamhets- och kommunikationsplan för 2020 för juryn. Den vinnande staden offentliggörs vid en prisutdelningsceremoni den 21 juni 2018 i Nijmegen i Holland. För första gången kommer vinnaren nu att få ett penningpris på 350 000 euro. Tidigare har titeln innehafts bland annat av Oslo, Essen, Bristol, Hamburg och Ljubljana.
Av finländska städer tog sig även Joensuu till finalen i tävlingen European Green Leaf för städer med mindre än 100 000 invånare.