Hoppa till innehållet

2017-05-16 14:00

Lahtis till final i tävlingen Europas miljöhuvudstad

Lahtis är en av fem finalister i tävlingen Europas miljöhuvudstad 2019. Tävlingen arrangeras av Europeiska kommissionen och syftet är att årligen belöna en stad som har främjat miljömålen på ett mångsidigt sätt.
Lahtis till final i tävlingen Europas miljöhuvudstad

​Finalister utöver Lahtis är Gent, Lissabon, Oslo och Tallinn. Från början var 14 europeiska städer med i tävlingen. Deltagarna bedömdes utifrån tolv teman i ansökan, i vilka miljöns tillstånd i städerna, deras framåtskridande i miljöfrågor samt deras framtidsplaner beskrevs.

Lahtis har förutsättningar att ta hem segern

En stad som vill avgå med segern i denna tävling ska vara en föredömlig och ambitiös miljöstad som via sin strategi har förbundit sig till målen i hållbar utveckling.
Till Lahtis miljöstyrkor hör bland annat en långsiktig sanering av vattendragen, verksamhet för hållbar utveckling i skolorna och daghemmen, landskapets föredömliga avfallshantering, kunnande inom cirkulär ekonomi samt investeringar i förnybar energi.

– I expertrådets utvärdering har Lahtis stad visat sig platsa i den högsta kasten av europeiska miljöstäder. Lahtis långsiktiga och mångsidiga miljöverksamhet har noterats i bedömningen. Nu gäller det att lyckas förmedla ett gemensamt och inspirerande budskap om stadens framtida mål till tävlingens jury och även till den övriga världen. Beslutsfattare, invånare och företag inbjuds att vara förmedlare av detta budskap för miljöstaden, säger miljöchef Saara Vauramo.

Härnäst ska finalisterna presentera sin verksamhets- och kommunikationsplan för 2019. Vinnaren offentliggörs vid en prisutdelningsceremoni den 2 juni 2017 i Essen. Titeln har tidigare tilldelats bland andra Essen, Bristol, Stockholm, Hamburg och Ljubljana.

Ytterligare information:
Miljöchef Saara Vauramo, tfn 044 716 1585