Hoppa till innehållet

2016-09-20 20:00

Mörtar från Vesijärvi fick plats på tallriken

Måltidstjänsten Lahden Ateria provade för första gången på att servera biffar av mörtfisk i skolor, daghem och personalrestauranger. Målet är att få den lokala mörtfisken som en bestående ingrediens på bland annat skolornas matlistor.
Lunch serverades bland annat i allaktivitetshuset Jalo.

Vid vårdfiske avlägsnas årligen ungefär 200 000 kilogram mört och andra dåligt utnyttjade fiskar från Vesijärvi. Tidigare har största delen av fångsten gått till spillo. Genom att utnyttja mörtfisken kan man minska kostnaderna för vårdfisket och främja effektiv användning av naturresurser.

– Det är fint att mört som fångats vid vårdfiske i Vesijärvi kan användas i de lokala storköken. Mörten är smaklig fisk, även om det finns onödigt mycket fördomar mot den, säger programdirektör Heikki Mäkinen från stiftelsen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö.

– Tills vidare betalas det betydande stöd till vårdefiske, men när efterfrågan ökar blir också mörtfiske en verksamhet som fungerar på marknadsvillkor. Det minskar kostnaderna för vården av många finländska sjöar, också Vesijärvi.

På testdagen 20.9 hade också kommuninvånarna möjlighet att smaka på mörtfiskbiffarna. Lunch serverades bland annat i allaktivitetshuset Jalo och på rehabiliteringssjukhuset Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari. I projektet deltar förutom Lahtis stad stiftelsen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, lokala fiskare, fiskerihushållningscentralen Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus och De Gröna i Lahtis.​