Hoppa till innehållet

2016-04-25 17:00

Ringvägen – en satsning på Lahtis framtid

Lahtis stads ledning är glada över Juha Sipiläs regerings beslut att förverkliga planerna på en ringväg söder om Lahtis.
Ringvägen – en satsning på Lahtis framtid

​Regeringen beslutade i rambudgeten om finansiering av vägprojektet Enligt det finansieringsavtal som slutits mellan staten och kommunerna bidrar staten med 198 miljoner euro till projektet och Lahtis stad och Hollola kommun med 77 miljoner euro. Ringvägen byggs åren 2017–2021.

Lahtis södra ringväg öppnar upp för tillväxt och nya företag, och den växande stadens potential utnyttjas till förmån för huvudstadsregionen. Lahtis södra ringväg (riksväg 12) förbättrar villkoren inom näringslivet eftersom projektet lägger grunden till en tillväxtkorridor för industrin och tryggar trafikens nationella smidighet. Samtidigt är ringvägsprojektet oumbärligt för Finlands hela trafiksystem, då det avsevärt förbättrar de för industrin livsviktiga tvärförbindelserna och förbindelserna till Sankt Petersburg.

– En flytt av linjedragningen av riksvägen bort från stadskärnan är den enda lösningen för markanvändningen i framtiden; industrin flyttar till området kring ringvägen vilket frigör utrymme för service i centrum. Att ringvägsprojektet nu, efter en lång väntan, äntligen blir verklighet möjliggör en helt ny slags utveckling av Lahtis. Vi kan få tusentals nya bostäder och många nya arbetsplatser då Lahtis blir en del av huvudstadsregionens arbetsmarknad, säger stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsledamot Mika Kari, stadsstyrelsens ordförande Juha Rostedt och stadsdirektör Jyrki Myllyvirta.

Mika Kari tär tacksam för det omfattande samarbete som har gjorts för att främja projektet. Kari framhåller det regionala engagemanget i bygget och säger att han är stolt över näringslivets, landskapsförbundets och stadens kreativa och uthålliga arbete för att få vägen byggd.

– Vägprojektet kommer entydigt att medföra tillväxt och välfärd för Lahtis: arbetsplatser, bostäder och bättre förutsättningar för företagande. Lahtis konkurrenskraft förbättras märkbart och basindustrins verksamhetsförutsättningar förbättras inom influensområdet för riksväg 12. Vi är mycket glada och tacksamma över detta beslut, säger stadsstyrelsens ordförande Juha Rostedt.

– Byggandet av Lahtis södra ringväg är en betydande investering i Lahtis utveckling. Vi är redo att inleda projektet och kommer att dra full nytta av de fördelar ringvägen medför för miljön, näringslivet och sysselsättningen, utlovar stadsdirektör Jyrki Myllyvirta.