Hoppa till innehållet

Beslutsfattande inom staden

Stadsfullmäktige, som väljs av invånarna, har den högsta beslutande makten.

Fullmäktige har den högsta beslutande makten i staden. Lahtis stadsfullmäktige består av 102 fullmäktigeledamöter som väljs av invånarna.

Lahtis nuvarande stadsfullmäktige bildades då stadsfullmäktige i Lahtis och Nastola slogs samman i samband med att kommunerna gick samman 1.1.2016.

Stadsstyrelsen ansvarar för stadens förvaltning och ekonomi samt för att förbereda och verkställa fullmäktiges beslut.

De 13 medlemmarna i stadsstyrelsen bevakar Lahtis intressen. Stadsdirektör Pekka Timonen, som lyder under stadsstyrelsen, leder stadens verksamhet och ekonomi samt hjälper till att samordna tjänsteinnehavarberedningen och de politiska målen.

Staden har fem nämnder, två sektioner som lyder under stadsstyrelsen och tre myndighetsnämnder. Lahtis organisation baserar sig på en sektorindelning, och stadens tjänster ordnas av social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn samt teknik- och miljösektorn.

Stadsstyrelsens sektor sköter de administrativa tjänsterna. Staden har över 6 000 anställda.