Hoppa till innehållet

Stadens ekonomi

Budgeten är en plan för stadens verksamhet och ekonomi. I budgeten fastställs stadens operativa mål samt anslag och beräknade inkomster för stadens tjänster och utvecklingen av verksamheten.

​I budgeten ingår även bl.a. investerings- och finansieringsdelar.  Budgeten styr stadens strategi. 

Stadsdirektören förbereder ett budgetförslag utifrån nämndernas budgetpropositioner och stadens gällande beslut. Arbetet ska vara klart i oktober. Stadsstyrelsen behandlar propositionen och presenterar ett eget förslag för fullmäktige. Stadsfullmäktige godkänner ekonomiplanen för tre år, budgeten är dess första år. 

Staden följer upp hur budgeten förverkligas varje månad, och vid behov korrigerar man den på basis av uppföljningen och prognoser. Budgetåret avslutas med bokslut.