Hoppa till innehållet

Grundläggande utbildning

Enheten för grundläggande utbildning sköter den grundläggande utbildningen samt morgon-, eftermiddags- och klubbverksamheten för skolbarn. Ett centralt mål är att se till att 98 procent av den årskull som slutar grundskolan får en studieplats på andra stadiet.

I stadens 29 grundskolor går sammanlagt ca 10 200 elever. Bland skolorna finns en svenskspråkig skola, skolor med engelskspråkiga klasser, en specialskola och en sjukhusskola.  Staden har sammanlagt 1 020 lärare och assistenter.

Inom grundskolan utförs multiprofessionellt arbete för att främja barns och ungas välfärd i samarbete med enheterna för småbarnsfostran och ungdomsverksamheten. Man genomför åtgärderna i välfärdsplanen för barn och unga i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. Man främjar på olika sätt barnfamiljernas, barnens och de ungas rätt att uttrycka sina åsikter om tjänsterna.

Svenska skolan i Lahtis, svensk förskola,  kompletterande dagvård för förskoleelever, svenskspråkig morgon- och eftermiddagsverksamhet i Svenska skolanslokaler; Den svenskspråkiga skolstigen i Lahtis med omnejd fortsätter från Svenska skolan (0-6) till Tiirismaa högstadieskola (7-9).  >>

Framtidens tjänster och allaktivitetshus

Skolornas, daghemmens och ungdomsverksamhetens  servicestrukturplan utgår branschöverskridande från befolkningsutvecklingen, generalplanen, servicebehovet, den gemensamma användning av lokaler och anpassningsförmågan.

I allaktivitetshusen Jalo i Jalkaranta och Onni i Liipola verkar skola, daghem, bibliotek, skolhälsovård samt Lahden aterias servicekök. Gymnastiksalen är dimensionerad för att förutom skolan och daghemmet även betjäna områdets och stadens invånare. Invånar- och hobbyverksamhet kan ordnas i alla gemensamma lokaler.


För all slags information
om den svenska skolstigen i Lahtis,kontakta Svenska skolans rektor Karin Ihalainen, 050 3111 640, karin.ihalainen@lahti.fi