Hoppa till innehållet

Grundläggande utbildning

Enheten för grundläggande utbildning sköter den grundläggande utbildningen samt morgon-, eftermiddags- och klubbverksamheten för skolbarn. Ett centralt mål är att se till att 98 procent av den årskull som slutar grundskolan får en studieplats på andra stadiet.

Svenska skolan i Lahtis:
Anmälan till förskolan den 9. – 24.1.2019
Anmälan till årskurs 1 den 9. – 24.1.2019
Anmälan till årskurserna 7-9 den 11.-21.1.2019
Anhållan om eftisplats den 5.–26.4.2019

_ _ _

Skol- och lovdagar 2018-2019, pdf

_ _ _

I stadens 25 grundskolor går sammanlagt ca 10 300 elever. Bland skolorna finns en svenskspråkig skola, skolor med engelskspråkiga klasser, en specialskola och en sjukhusskola.  Staden har sammanlagt 1 020 lärare och assistenter.

Inom grundskolan utförs multiprofessionellt arbete för att främja barns och ungas välfärd i samarbete med enheterna för småbarnsfostran och ungdomsverksamheten. Man genomför åtgärderna i välfärdsplanen för barn och unga i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. Man främjar på olika sätt barnfamiljernas, barnens och de ungas rätt att uttrycka sina åsikter om tjänsterna.  

Framtidens tjänster och allaktivitetshus

Skolornas, daghemmens och ungdomsverksamhetens  servicestrukturplan utgår branschöverskridande från befolkningsutvecklingen, generalplanen, servicebehovet, den gemensamma användning av lokaler och anpassningsförmågan.

I allaktivitetshusen Jalo i Jalkaranta och Onni i Liipola verkar skola, daghem, bibliotek, skolhälsovård samt Päijtät-Hämeen ateriapalvelut servicekök. Gymnastiksalen är dimensionerad för att förutom skolan och daghemmet även betjäna områdets och stadens invånare. Invånar- och hobbyverksamhet kan ordnas i alla gemensamma lokaler.
För all slags information
om den svenska skolstigen i Lahtis med omnejd, kontakta Svenska skolans rektor Karin Ihalainen, 050 3111 640, karin.ihalainen@lahti.fi