Hoppa till innehållet

Skolstart

I Finland börjar läroplikten vanligtvis från och med det år man fyller 7 år. I Lahtis börjar fler än 1 200 barn skolan år 2016.

Anmälan till årskurs ett

Blivande förstaklassare anmälde sig i första hand elektroniskt via Wilma-systemet i januari.
Anvisningar och den nyckelkod som behövs för en elektronisk anmälan skickas per post till den blivande förstaklassarens och hans eller hennes vårdnadshavares hemadress under den andra veckan i januari.

Spara nyckelkoden och det användarnamn och lösenord för Wilma som du skapat med hjälp av den, eftersom du i april behöver uppgifterna för att ansöka om morgon- och eftermiddagsvård.

I samma kuvert finns också guiden Tervetuloa peruskouluun (Välkommen till grundskolan).

Barn som ska börja skolan har följande alternativ:

  • anmäla sig till det egna elevupptagningsområdets skola,
  • ansöka om en plats i en skola i ett annat elevupptagningsområde,
  • ansöka om en plats i en skola i en annan kommun eller i en privat skola.

Även de barn som ansöker om särskilt stöd, uppskjuten skolstart eller förberedande undervisning ska anmäla sig till den egna närskolan.

Tidsbeställning till skolhälsovårdaren

När det har blivit klart vilken skola ditt barn ska gå i, boka tid för en skolstartskontroll hos den egna skolans skolhälsovårdare. I samband med kontrollen ska du lämna in en ifylld förhandsuppgiftsblankett till skolhälsovårdaren. Instruktioner och blanketten finns på skolhälsovårdens sidor.

Besöksdagar

I maj ordnar skolorna besöksdagar för de blivande förstaklassarna och deras vårdnadshavare. ​