Hoppa till innehållet

Vid skolstarten

Skolstarten är spännande för såväl barnet som föräldrarna och lärarna. I maj ordnar skolorna en besöksdag för de blivande förstaklassarna och deras vårdnadshavare.

​Öva gärna följande saker med barnet hemma före skolstarten:
• hålla reda på sina saker,
• vänta på sin tur,
• klä på sig, t.ex. knyta sina skosnören,
• lägga upp en lagom stor portion mat på tallriken,
• ta sig till och från skolan på ett säkert sätt.

När barnet börjar skolan är det viktigt att samarbetet mellan hemmet och skolan fungerar smidigt. Vårdnadshavarna har huvudansvaret för barnets uppfostran och skolorna vill stödja dem på alla tänkbara sätt. Tveka inte att kontakta skolan och läraren. Vi behandlar alltid frågor som rör eleverna konfidentiellt.

Vad och hur lär man sig i skolan?

Förstaklassaren är ivrig att lära sig nya saker. I skolan lär han eller hon sig att ta vara på
sitt skolmaterial och sina böcker, sköta sina läxor samt arbeta i grupp och självständigt.
Elevens egna färdigheter och känslor samt en god växelverkan med läraren
och hela gruppen påverkar inlärningen.

En trygg och trevlig inlärningsmiljö främjar inlärningen, delaktigheten och
välbefinnandet. Med olika inlärningsmiljöer avses att eleven lär sig olika saker i olika situationer och på olika platser.

Undervisningen är mångsidig och man utnyttjar nya läromedel. Grundskolan är avgiftsfri för eleven. I skolan får eleven gratis skollunch, skolböcker och annat material. Skolböckerna återanvänds ofta. Gymnastikutrustningen bör man skaffa själv.